0

18 360 000 лева годишно гълтат териториалните експертни лекарски комисии. Това показа проверка на „Телеграф“. Сумата набъбва до тези стойности, след като се предвижда техният брой да нарасне от 70 на над 150 и да има по две комисии във всяка болница, съобщиха от Министерството на здравеопазването в отговор на наше питане.

Месечният бюджет за покриването на разходите им е 1,5 млн. лева, като с промените броят на състава им ще стане петчленен - трима лекари и двама технически сътрудници.

Според Вера Иванова от „Системата ни убива“, която е майка на пълнолетно дете с увреждане, увеличаването на броя на комисиите е стъпка в правилната посока, защото така ще се забърза процесът и хората няма да чакат с месеци, дори с години, докато им назначат дата и час да се явят. Тя смята обаче, че всичко това ще доведе до нарастване на корупцията в ТЕЛК, както и на появата на документи с невярно съдържание, което в някои населени места си е начин на препитание. „В нито една европейска държава няма такава система. Тя е толкова остаряла. Много правителства почваха подготовка за въвеждане на системата, която оценява функционалността, а не негодността на един човек“, каза тя. Най-съществената промяна в тази насока е въвеждането на равномерно, на случаен принцип, разпределение на случаите на освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК на територията на цялата страна, за разлика от настоящия подход, при който лицата се освидетелстват по постоянен адрес или по настоящ адрес при определени условия, обясниха от здравното министерство. Вера Иванова подчерта, че въпреки това готвените промени само разширяват нещо неработещо. „Геноцидът към хората с тежките увреждания продължава“, категорична е тя. Като положително майката оцени разширяването на списъка със заболявания, за които се дава пожизнена пенсия. С последната промяна на Наредбата за медицинска експертиза за лицата с психични заболявания някои от отправните точки са допълнени, като е добавен пожизнен срок и/или чужда помощ.

Без пари

Огромен проблем е, когато стане готово решението на ТЕЛК и то отиде в НОИ за определяне на пенсията. „При хората с тежки и множество увреждания тя е процент от социалната пенсия, там няма какво да смятат, но се чака около 4 месеца. Това е период, в който хората са без никакви доходи“, заяви тя и добави, че НОИ се бавят изключително много и това важи в случаите на първо вадене на ТЕЛК и преосвидетелстване. „После ги изплащат със задна дата, но тези хора много трудно могат да вземат кредит, тъй като пенсиите им са много ниски, а парите основно им трябват за закупуване на лекарства“, добави Иванова. От здравното ведомство казаха, че спиране на средствата при предстоящо преосвидителстване няма в случаите, в които лицата са подали своевременно заявление-декларация, но преди да е изтекъл срокът на валидност на последното експертно решение, т.е. забавянето на експертизата да не е по тяхна вина.

Методика

Най-съществената промяна е, че занапред при изчисляване на процента за неработоспособност ще се отчита всяко увреждане, а не само водещото, т.е. взима се най-тежкото заболяване плюс 20% от сбора на процентите от всички съпътстващи увреждания. Вера Иванова коментира, че това не е новост, а връщат старото положение. „Така беше до 2018 г. 2019 махнаха натрупването на допълнителните проценти, които са под 50%, сега ги върнаха. Преливат от пусто в празно и пак с една дума - нищо“, смята Иванова.

Оцеляване

Става все по-страшно за децата, родени с множество увреждания. „Колкото по-големи стават те, към тях подкрепата след 18 г. абсолютно спира. След толкова висене по площадите и протести тези хора в момента са с 390 лева след неистови наши усилия. С такива пари не могат да оцелеят, ако са сами“, категорична е тя и добави, че за тях няма и социални услуги. По думите й те са делегирани на НПО-та, които избират да работят с по-леките случаи. Според нея това се дължи на факта, че доставчиците получават едни и същи пари и не искат да се занимават с тежките случаи и заради това, че няма поредност в списъка на чакащите, а те могат да избират кой да се ползва от дадена услуга. „Моят син е на 27 години и не е бил един ден в такава социална услуга. Не че не искам, просто няма. Той няма достъп и до социален асистент“, споделя тя. С тъга посочи, че битката им през годините е стигнала дотам да се борят хората с тежки увреждания да получат асистент, който да им даде чаша вода, защото другите им желания са останали в сферата на мечтите. „Толкова хора са ни звънели да ми кажат, че събота и неделя не пият вода, за да са по-малко мокри“, каза Иванова.

Надежда

„Знаех си, че синът ми е обречен и ние, майките, но сега виждаме реалността. Те са обречени да ги няма, когато нас ни няма“, коментира тя. Иванова споделя, че вече някои от майките, които се грижат за болните си пораснали деца, вече са легнали на легло и това се случва заради липсата на всякаква помощ от държавата през годините. Положителното е, че по Закона за личната помощ тези родители трупат трудов стаж, което означава, че те ще могат да получат пенсия.

Доклад

В доклад служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев посочи проблемите в системата на ТЕЛК в 7 точки. Според него първият е свързан със значителното забавяне на медицинската експертиза. Данните към края на 2022 година, касаещи работата на комисиите, показва, че от съществуващите 70 комисии в страната само 29 (41%) се произнасят в законно установения 3-месечен срок. Между 4 и 6 месеца се произнасят 17 ТЕЛК, до 12 месеца – 9 ТЕЛК, и над 12 месеца – 15 ТЕЛК, като най-дългият период на произнасяне достига до 4 години. Основната причина за горния проблем е недобрата кадрова обезпеченост на ТЕЛК поради непривлекателната за лекарите работа, свързана с медицинската експертиза. Вторият проблем е продължаващата практика да се извършват клинични прегледи на лицата, независимо че през 2018 година тази възможност е предвидена само в случаите, когато наличната медицинска документация не е достатъчна за доказване на състоянието на пациента. Третият проблем касае необходимостта от синхронизиране на разпоредбите на правилника с тези на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания по отношение на изискването регионалните здравни инспекции (РЗИ) да уведомяват служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок. Четвъртият проблем засяга съобщаването на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации. Това трябва да се случва по електронен път, а освидетелстваните лица и осигурителите да се уведомяват с писмо или по електронен път. Петият касае възможността за подпомагане в работата и заместване при необходимост на директора на НЕЛК чрез регламентиране в структурата на Националната комисия на нова длъжност – заместник-директор. Шестият проблем е свързан с необходимостта от нормативно уреждане на възможността за ползване на пълната информация от записите в електронното здравно досие на лицата от органите на медицинската експертиза за целите на експертизата. Седмият засяга няколко елемента в организацията на работа на ТЕЛК и НЕЛК: липса на срок, в който трябва да се връчи или изпрати експертното решения на заинтересованите страни; липса на регламент ТЕЛК да уведомява лицата за определената дата за разглеждане на техните документи; неизпълнение на указанията, дадени от НЕЛК към ТЕЛК при обжалване на експертно решение, което НЕЛК отменя и връща за ново разглеждане от комисията.

Събева: Не може само този документ да е билет към социални услуги

Социалната система трябва да бъде разширена, а достъпът до услуги да не зависи от това дали имаш или нямаш ТЕЛК. „Трябва да се мисли за подкрепа за хората, без да е необходимо чак толкова това решение. Не само медицинската експертиза да е документът, който да отваря вратата към съответната подкрепа, когато имаш нужда от нея“, заяви Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия в България. Тя каза, че този дебат все още не се е състоял в обществото, но се прокрадват подобни мисли, че трябва да има индивидуализация на оценката. Събева обясни, че различният процент в решението на ТЕЛК дава по-голяма подкрепа. Майката призова да се повишат възнагражденията на лекарите в комисиите, както и да им се предостави адекватна и съвременна апаратура. Тя подчерта, че при изготвянето на промените в системата на ТЕЛК не са били засегнати стандартите при оценката във вида и степента на увреждане. Според нея трябва да има база и какви изследвания трябва да се изискват. Събева приветства факта, че при тежките случаи на тази диагноза се дава пожизнена пенсия. Тя добави, че положителна стъпка е обърнатото внимание на психиатричните заболявания. Председателят посочи, че няколко страни могат да обжалват дадено решение и това са както пациентът, така социалните, НОИ и работодателят.

Пациент: Получих решението си след повече от година, без пенсия съм от месеци

Повече от година чаках решението на ТЕЛК, а вече 5 месеца не получавам пенсия, като ми предстои още 2 да стоя без пари заради обжалване на ТЕЛК решение. Така започва историята на 63-годишния Емил Ангелов, който има проблем със слуха и прекаран инфаркт. Със системата на медицинската експертиза се сблъсква на 2.12.2021, когато отива на преглед. Тогава започва голямото чакане, което приключва на 13 януари 2023. Оказва се, че това не е единствен случай на пътуващо толкова дълго време решение до получателя му. От документа разбира, че са му определили 50%. „Отидох и казах, че ще подам жалба, защото решението не ме удовлетворява“, разказа Ангелов. Последвало решение на НЕЛК, която го изпраща на повторен преглед на ТЕЛК. „Междувременно не получавам никаква пенсия“, подчерта мъжът. Изведнъж от НОИ му изплащат пенсия за три месеца, тя е посочена като пожизнена. На 7 април обаче се оказва, че отново е без пенсия. „На 7 май получих писмо от НОИ. В него пише, че ми е спряна пожизнената пенсия, защото обжалвам решението на ТЕЛК и трябва да се явя на 18 май на преглед. След това трябва да чакам още един месец да получа решение, след това трябва да чакам още месец и след това кога ще получа пенсия, идея си нямам“, добави той и че също така не взима полагащата му се вдовишка. Емил споделя, че ако не са близките до него, както и спестени пари на покойната му съпруга, досега е щял да загине.