0

М инистерският съвет прие решение, с което определи Георги Георгиев за заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок до 28 юли 2028 г. Решението е било взето по време на заседанието на кабинета.

През април служебният кабинет освободи предсрочно Петър Петров, който заемаше този пост. Георгиев заема длъжността до 28 юли 2028 г., за довършване на петгодишния мандат.

От правителствената пресслужба съобщават, че Георги Георгиев е дългогодишен служител на агенцията и отговаря на изискванията от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" за заемане на длъжността.

С друго решение пък правителството е освободило заместник-председателя на Държавна агенция "Разузнаване". Калин Цеков напуска поста по свое желание. Неговото освобождаване ще стане факт от 1 юли 2024 година.

*Източник: Фокус