0

П ри съвместни проверки на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Икономическа полиция и Национална агенция по приходите (НАП) бяха открити и запечатани складове на фирма, извършвала нелегален внос и търговия с ветеринарномедицински продукти. Компанията е разполагала  разполагала със складове в различни области в страната – София, Добрич, Плевен, Разград, Стара Загора.

Инспекциите в различни складове на фирмата установяват липсваща и непълна документация по отношение на получени, продадени и налични продукти. Открити са също неправилно съхранявани ветеринарномедицински продукти.

В животновъден обект в с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен са открити фактури, издадени от въпросната фирма, в които не е посочено името на продукта, съгласно лиценза за употребата му. Установено е наличие на празни опаковки от ветеринарномедицински продукти, които не отговарят на изискванията към опаковките и листовките, а също и лицензите им за употреба, а партидните номера не съответстват със законно внесените партиди.

В нерегистриран склад на фирмата в гр. Добрич са открити ветеринарномедицински продукти с изтекъл срок на годност. Не са представени документи за произход и не е ясна собствеността на помещението, в което се съхраняват. От там са иззети 14 компютърни конфигурации и сървър.

След поредицата констатирани нарушения – разкрит нелегален склад за лекарства и фуражни добавки с изтекъл срок на годност, нелегално внесени ветеринарномедицински продукти с етикети от Румъния и Гърция, проверките продължават във ферми и аптеки в цялата страна, в които са били продавани съответните нелегално внесени продукти за ветеринарномедицински цели.