В ъзобновяемата енергия заема все по-голяма част от енергийния микс, като начините за генериране, съхранение и пренос са най-различни. Израелската компания разработваща система за генериране на енергия от морските вълни Eco Wave Power, базирана в Швеция съобщи, че първия от 10 поплавъка е бил успешно инсталиран в пристанището Яфа в Израел, постигайки важен напредък с втория си проект за генериране на енергия от вълни, който ще бъде свързан с електропреносната мрежа. Още през 2012 г., Eco Wave Power (EWP) проведе първите тестове на своята система за генериране на енергия от вълни. Идеята е, на вълноломи и кейове да се монтират множество поплавъци, които да се издигат и спадат заедно с вълните. След това, енергията от вълните се преобразува в налягане, от разположено на брега устройство, което задвижва генератор за производството на електричество. От 2014 г. компанията управлява пилотна станция на пристанището Яфа, което е позволило извършването на редица тестове в реалния свят и постигане на правилната настройка на системата.

Първата, свързана към мрежата, електроцентрала за добиване на енергия от вълни, на компанията, беше официално открита през 2016 г., в източната част на Гибралтар, представлявайки първите 100-kW от електроцентрала от 5-MW. През август 2019 г., EWP в партньорство с енергийната компания EDF Renewables, създаде нова компания, наречена EWP EDF One, натоварена с разработването на друг пилотен проект от 100 kW, този път в Израел. Работата по проекта започнала в началото на следващата година с полагането на кабели за свързване към мрежата на пристанището в Яфа, а през март 2021 г. започнали подготвителните работи по морската стена и площадката, за инсталирането на 10 поплавъка, които ще бъдат свързани към блок за преобразуване на енергията с размерите на транспортен контейнер, който е на място от юни миналата година.

Eco Wave Power

Първите поплавъци и поддържащи конструкции са на пристанището от миналия месец, като сега започна монтажът им на подсилената морска стена на пристанището. „Инсталирането на първия плаващ модул е ​​значителен напредък за първата свързана към мрежата инсталация за енергия от вълни в Израел“, казва изпълнителният директор на EWP Ина Браверман (Inna Braverman). След монтажа, поплавъците и преобразувателя на енергията ще бъдат подложени на множество тестове на функционалността и капацитета, преди официално да бъдат свързване към местната електропреносна мрежа. Според уебсайта на компанията, в световен мащаб са в процес на изпълнение редица други проекти, за около 325,7 MW общо.

Източник: Eco Wave Power