0

В ендинг автоматите за лекарства да се разположени в приемното помещение на аптеката. Това се предлага в проекта за изменение на Наредбата за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за 14-дневно обществено обсъждане.

В проекта се предлага в аптеката да не могат да се извършват дейности, извън посочените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в България лекарствени продукти, на медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели и храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, козметични продукти, санитарно-хигиенни материали и определени дезинфектанти.

Друго предложение, направено в проекта, е аптеките да поддържат аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

В аптеките да има информация дали липсват лекарства в складовете на търговците на едро, предвижда пък проект за изменение на Наредбата за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, който също е качен за обществено обсъждане.

Целта на направеното предложение е да се осигури възможност за обмен на информация, която ще се осъществява чрез специализирана електронна система.