0

С редната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в сектор „Държавно управление“ възлиза на 1773 лева. Това става ясно от отговор на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев на въпрос на депутата от „Демократична България“ Зорница Стратиева. Министърът се позовава на данни на Националния статистически институт.

Ръст

Сумата представлява средномесечното възнаграждение през първото тримесечие на годината. Само за месец февруари 2022 г. средната заплата в сектора е 1620 лева. Според Василев ръстът на възнагражденията на чиновниците е близък до този на средната работна заплата общо в страната. В периода 2015-2021 г. номиналният темп на растеж на средната работна заплата в дейност „Държавно управление“ е 9,7% средногодишно спрямо 9,5% - общо в икономиката.

От отговор на Асен Василев до депутата от ДБ Ивайло Мирчев пък става ясно, че в Министерството на финансите е предвидено да се извърши преструктуриране, в резултат на което общата численост на персонала ще бъде намалена.

Към момента в МФ има 574 щатни бройки. В резултат на структурни промени щатът ще се съкрати с 52 бройки. Така работещите в министерството към 1 януари 2023 г. ще бъдат 522-ма. Оптимизацията на персонала е с 9%, подчертава Василев.