0

С поред 37% от родителите онлайн обучението е основната причина за трудностите на децата. Почти 33% пък обвиняват учителите, че преподават зле, а близо 28% твърдят, че езика в учебниците е неясен. Това сочат данните от национално изследване на една от социологическите агенции по поръчка на МОН сред родители и деца от първи до десети клас.

Малко над половината от родителите също признават, че децата им имат затруднения по един или повече предмети. А близо 28% от тях смятат, че материалът е прекалено обемен за учениците. 84% от родителите на деца в началните класове им помагат в подготовката на домашните.

Майки и бащи на по-големите ученици пък препоръчват да се учи повече национална история и повече българска литература.

Оказва се, че всеки трети родител плаща за частни уроци. 17% от децата посещават допълнителни занимания по два или повече предмета.

Математиката се явява най-трудният предмет в почти всички випуски.

*Анализът можете да видитв тук.