0

„6 от 49“: Числа -  1, 3, 19, 22, 25, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 5301,10 лв., 4 – 649 по 72,20 лв., 3 – 13506 по     5,60 лв. ДЖАКПОТ: 6 923 080,64 лв.

6 от 42“: Числа – 2, 10, 15, 18, 28, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 4 по 4833,80 лв., 4 – 357 по 54,20 лв., 3 – 5720 по 4,80 лв.

5 от 35“: I теглене: 2, 3, 6, 15, 24. Печалби: 5 – няма, 4 – 231 по 251,40 лв., 3 – 8217 по 10,00 лв. II теглене:  5, 10, 18, 21, 27. Печалби: 5 – 7 по 4597,40 лв., 4 – 358 по 117,30 лв., 3 – 9183 по 7,20 лв.

„Тото джокер“: Позиции - 1, 7, 8. Цифри – 0, 5, 0. Печалби: 3 – 2 по 26 749,50 лв., 2 – 1443 по 37,10 лв.

„Зодиак“: Числа – 5, 7, 15, 34, 49. Зодия 7 – Везни. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 3 по 500,00 лв., 3+1 – 21 по 100,00 лв., 3 – 315 по 10,00 лв., 2+1 -     420 по 5,00 лв., 1+1 – 2126 по 1,50 лв., 2 – 4038 по 0,80 лв., 1 – 3012 по 1,00 лв.

„Рожден ден“: Година 93, Месец 2, Дата 7, Ден 2. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 1 по 471,00 лв., IV група – 4 по 73,60 лв., V група – 6 по 49,10 лв., VI група – 10 по 23,60 лв., VII група – 12 по 24,50 лв., VIII група - 23 по 10,20 лв., IX група – 49 по 7,20 лв., X група – 87 по 4,70 лв.,
XI група – 185 по 2,60 лв., XII група – 245 по 2,40 лв., XIII група – 579 по 2,10 лв., XIV група – 1418 по 1,40 лв., XV група -     2666 по 1,20 лв.