0

„6 от 49“: Числа – 2, 7, 18, 22, 34, 42. Печалби: 6 – 1 по 3 965 592,60 лв., 5 – 16 по 2392,30 лв., 4 – 837 по 50,60 лв., 3 – 12 646 по 5,40 лв. 

„6 от 42“: Числа – 6, 13, 16, 19, 23, 32. Печалби: 6 – няма, 5 – 14 по 1497,70 лв., 4 – 547 по 38,30 лв., 3 – 6646 по 4,50 лв. ДЖАКПОТ: 848 923,57 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 12, 26, 28, 32. Печалби: 5 – 6 по 5814,00 лв., 4 – 513 по 88,70 лв., 3 – 10 388 по 6,90 лв. II теглене: 14, 20, 22, 24, 30. Печалби: 5 – 3 по 11 628,00 лв., 4 – 260 по 175,00 лв., 3 – 7536 по 9,50 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 1, 4, 7; цифри – 6, 2, 3. Печалби: 3 – 8 по 7302,50 лв., 2 – 1552 по 37,60 лв.

„Зодиак“: Числа – 2, 7, 18, 32, 40; зодия 6 – Дева. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 4 по 500,00 лв., 3+1 – 10 по 100,00 лв., 3 – 237 по 10,00 лв., 2+1 – 356 по 5,00 лв., 1+1 – 2063 по 1,50 лв., 2 – 3847 по 0,80 лв., 1 – 2987 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 91, месец 6, дата 18, ден 6. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 631,90 лв., III група – 2 по 252,80 лв., IV група – 5 по 63,20 лв., V група – 14 по 22,60 лв., VI група – 9 по 28,10 лв., VII група – 9 по 35,10 лв., VIII група – 34 по 7,40 лв., IX група – 69 по 5,50 лв., X група – 87 по 5,10 лв., XI група – 247 по 2,10 лв., XII група – 277 по 2,30 лв., XIII група – 700 по 1,90 лв., XIV група – 1659 по 1,30 лв., XV група – 2838 по 1,30 лв. ДЖАКПОТ: 2153,31 лв.