0

Н аистина ли пастьоризаторите правят това, което производителите обещават, а именно, че намалява съдържането на бактерии в млякото. Това беше проверено от учени от университета в Хановер. Те  използват два вида пастьоризатори, за да проверят колко намалява броят на патогените на мастит в млякото за хранене на телета. Припомняме, че пастьоризацията е процес на загряване на продуктите при висока температура с цел да загинат патогенните организми като бактерии, вируси, едноклетъчни микроорганизми, плесени и дрожди, според Овцевъд и Козевъд.

Замърсяване

Бързият  пастьоризатор на мляко Förster Maxi Steam загрява млякото за 12 секунди при 72°C. Дългосрочният пастьоризатор Milchtaxi Pasteurisierte е настроен да се загрява за 35 минути при температура 64°C. И в двете устройства след пастьоризиране съдържанието на бактерии в млякото беше значително намалено. Въпреки това дори след пастьоризацията бактерията Enterococcus faecium е открита в проби от мляко и в двата случая. В апарата Förster са открити също златист стафилокок и ешерихия коли, макар и в много малки количества. Също така за правилната работа преди и след пастьоризация е необходимо оптимално управление, за да се избегне бактериалният растеж: ако пастьоризираното нестандартно мляко не се продава веднага, то трябва да се охлажда по същия начин като суровото мляко. Кофите за пиене трябва да се поддържат чисти, за да се избегне повторно замърсяване на млякото.

Друг експеримент е проведен от изследователи, изучавайки ефекта на некачественото мляко и търговското мляко, предварително подложени на пастьоризация и без нея, върху развитието на телетата.

Телетата от 3-тия до 56-ия ден от живота са разделени на четири групи: хранени със сурово търговско мляко, пастьоризирано търговско мляко, сурово некачествено мляко и пастьоризирано субстандартно мляко.

Тегло

На редовни интервали изследователите вземат проби и ги тестваха за бактерии, колибактерии и патогени на мастит. Освен това оборският тор периодично се изследва за остатъци от антибиотици.

И четирите метода на пиене показват незначителни разлики в наддаването на тегло, както и в консумацията на мляко и фуражи. Ежедневното наддаване на тегло се увеличава от 500 г през първите две седмици до 800 г в по-напреднала възраст.

По-устойчиви бактерии в оборския тор

Значително по-устойчиви колибактерии са открити при телета, хранени със сурово нестандартно мляко, в сравнение с животни, хранени с пастьоризирано некачествено мляко. Също така и за двата метода на хранене е установено, че оборският тор от тези телета съдържа значително по-устойчиви бактерии, отколкото животните, хранени с търговско мляко. Това потвърждава, че пастьоризираното некачествено мляко придава антибиотична устойчивост на телетата. Поради това се препоръчва телетата да се хранят с пастьоризирано мляко само от онези крави, които не са били лекувани с антибиотици. Ефективността на пастьоризацията се определя от стриктното спазване на нейните режими - температура и време, както и правилното хигиенизиране на оборудването - измиване и дезинфекция. Млякото от маститни крави трябва да се изхвърля.