0

- Г-н Вълканов, изненадващо създадохте нова асоциация, свързана с производство на етерично масло от лавандула. Какви са вашите цели? 

- Сдружение „Дестилирано в България“ е рожба на над тригодишни усилия – период, в който течаха разговори между съмишленици, провеждаха се срещи, коментираха се различни решения за сектора. Докато в един момент нещата не узряха и не се стигна до датата 16 юни 2022 г., в която тези усилия се увенчаха с естествения си завършек, който се явява и ново начало. А именно учредяването на организация с нестопанска цел. Основните цели на тази организация са свързани с решаването на общи проблеми в сектора на етеричномаслената промишленост. Такива общи проблеми са качеството на насажденията, съответно на маслата, създаване на единни стандарти за работа в сектора, управление на преработената растителна маса, но ако трябва да обобщя, всъщност голямата ни цел е да създадем условия за едно по-устойчиво развитие. Устойчивост означава и по-добра предвидимост, а това, смятам, е нещото, което липсва на всички колеги, заети по един или друг начин в сектора през последните години.

- Какви са данните от тазгодишната реколта на лавандула, каква е ситуацията с пазара на масло, мястото на България, основните ни конкуренти?

- Тази година средните добиви на лавандулово масло от цвят са по-добри в сравнение с предходните поне две години. Поне такива са първоначалните съобщения, които достигат до мен. При наличните в страната площи това означава, че за поредна година ще бъде произведено много повече лавандулово масло, отколкото пазарът може да поеме. България ще запази лидерската си позиция на основен производител в света. Някои търговци спряха изкупуването или предлагат цени от порядъка на 30-35 лв. за килограм изварено масло, което е под себестойността на продукта. Това обаче е очаквана динамика – нещо, което предвидих, че ще се случи още пред 2018 г., когато на един семинар в Добрич спорихме с колегите накъде върви секторът. Тогава никой не повярва, че цената ще падне до 40 лв., но ето че това вече е факт. Все още има твърде много площи в страната, засадени с лавандула, въпреки че вече намаляват. По последни данни на ДФ „Земеделие“, с които разполагаме за кампания 2022, площите с лавандула са намалели с 16% спрямо 2021 г., или от 202 хил. декара до 170 хил. дка. Само в област Добрич за една година са развалени близо една трета от насажденията. Тази тенденция ще продължи, докато пазарът не постигне равновесие. Тънкият момент е това равновесие да не бъде постигнато с твърде голямо свиване на площите, което да породи нов дисбаланс, само че в обратната посока.

- Маслото от лавандула и самото растение притежава много лечебни и полезни свойства както за човешкото здраве, така и за козметиката, включително и битовата. Мислите ли, че може да се направи нещо за подпомагане на производството на такива препарати и козметични продукти в България освен дестилирането на масло?

- Тук като че ли има две мнения в бранша – едното, което споделям и аз, е, че България може и трябва да развива продукти с добавена стойност на базата на етеричните масла, които се добиват у нас. Второто, което съм чувал да се изказва от традиционалистите, е, че те са доволни с ролята си на суровинен доставчик. Може би това мнение е базирано на отдавна изградените отношения на международните пазари. Бизнесът с етерични масла е изключително консервативен и с това обстоятелство човек няма как да не се съобразява. 
По какъв път ще поемем обаче е въпрос не толкова на подпомагане, колкото на стопанска инициатива и добър маркетинг. Даже, ако говорим за подпомагане, смятам, че то много повече е навредило на бранша през последните години със създаването на изкуствени стимули за разширение или задържане на капацитет, когато пазарните реалности са съвсем различни. И това обаче е дълга тема, по която тепърва трябва да се анализира и изгражда активна позиция от бранша, включително и от нашето сдружение.

- Лавандулата - част от туризма на България. Възможно ли е да стане? 

- Лавандулата вече е част от туризма в страната, макар и на сравнително начално ниво. Вярвам, че ще видим развитие във времето. И в тази посока може много да се направи при едно подходящо сътрудничество между браншовете. Представете си например че в хотелите по морето малките сапунчета започнат да се произвеждат и доставят изцяло от местни доставчици, които включват във формулите им българска лавандула. Или дифузери във фоайетата, които разпръскват аромати на етерични масла. С една листовка в стаята на туриста веднага ще му се запечата в главата, че това е местен продукт, изтънчен, но и традиционен, и качествен. Тогава шансът туристът да посети и други части на България при следващото си идване или да потърси готов ароматен продукт било у нас, било в супермаркета ще нарасне значително. 

Това е той: 

Николай Вълканов е управител на InteliAgro, а от юни е инициатор за създаването на сдружение „Дестилирано в България“
Той е и председател на сдружението