0

Т атай и Нанай били бедни, но сърцати хора от Филипините. Когато решили да дадат шанс на едно невръстно момче, те изобщо не се замислили как ще се справят. Татай и Нанай късали от залъка си, за да го изучат и да му дадат шанс да преуспее в живота. А Лайви Лазаро Бадайл обещал да се отблагодари на благодетелите си, които го отгледали с голяма любов и му помогнали да реализира мечтите си.

Когато започнал да се изкачва нагоре по социалната стълбица, Лайви си поставил за цел – да построи на майка си и баща си къщата на мечтите им. И удържал на думата си.

Лайви казва, че най-хубавото нещо в живота му е било, че е отгледан с обич и винаги е знаел, че има на кого да разчита. И макар да не е бил глезен с лакомства и скъпи вещи, защото родителите му не са имали такива възможности, винаги е бил сит и облечен. Затова оттук нататък той ще се грижи на осиновителите му да не им липсва нищо. Ето и историята на това щастливо семейство в снимки, които Лайви споделя във Фейсбук, за да покаже на хората, че шанс винаги има. И трябва да ценим тези, които са ни го дали.