0

Д остъпът до лекари специалисти е най-лесен в Плевен. Най-трудно се получава специализирана медицинска помощ пък в Кърджали, Добрич и Ямбол. Причина системата да не функционира добре е въпросът с липсата на кадри и положението се влошава през последните години, сочат данните на Института за пазарна икономика в платформата „Регионални профили“. Експертите на ИПИ са изготвили индекс, който показва тенденциите в различните области на страната. Събрани са данни за 17 групи лекари специалисти и как са разположени те на териториален принцип.

Класация

В Плевен е най-лесно да се прегледаш при специалист, защото областта не е от най-населените, но пък в града има медицински университет, който разполага с достатъчно кадри. На второ място в класацията на ИПИ се нарежда София заради големия брой здравни заведения и двата медицински университета. Пловдив, Варна и София-област оформят челната петица, като причините за по-лесен достъп са същите като в столицата. Според индекса на ИПИ областите с най-затруднен достъп са Кърджали, Добрич и Ямбол. В последната година достъпът до специализирана медицинска помощ се влошава в повечето области, известно подобрение се отчита в Плевен, Видин, Кюстендил, Ловеч. Оказва се, че влошаване на индекса има и в градове като Пловдив и Варна, вероятно заради пандемията от Ковид-19, сочи анализът на ИПИ.

Специалности

Само 248 са инфекционистите в цялата страна. В столицата са 39, а в другите области са по двама. Най-неравномерно на територията на страната са разпределени кардиолозите, почти една четвърт от всички са струпани в София. За цялата област Търговище пък са едва 12. Подобно е положението и с акушер-гинеколозите. На много места са недостатъчни лабораторните лекари и невролозите. Достъпът до офталмолози и експертите по вътрешни болести обаче се подобрява. Проучването на ИПИ показва и обратна тенденция, според която достъпът до общопрактикуващи лекари, макар и с малко, за първи път от десетилетия се подобрява. Тенденцията се наблюдава в Бургас, Хасково и Перник, а трудности има в Търговище и Силистра. В Кърджали пък на едно джипи се падат средно по 3000 пациенти.