0

П омощите за отопление ще се определят по нов начин, а не както досега - според доходите на домакинствата. В наредба, пусната за обществено обсъждане обаче, дали си енергийно беден се уточнява с още три групи условия.

За уязвимите потребители, освен социалния статус и дохода, ще се вземат предвид и потреблението в типово жилище, както и енергийната характеристика на самия апартамент или къща. Последното означава, че е определящо каква е сградата, дали е санирана, с какви уреди се отоплява човекът.

Формулата

Вече имаме дефиниция за енергийна бедност, която е изработена от голям екип от експерти. Тя е особено важна, тъй като след излизането на свободния пазар на електрическа енергия, което за битовите клиенти ще се случи през 2026 г., вероятно цените ще се вдигнат и огромен брой домакинства ще имат нужда от помощи за ток. „Дефиницията беше обсъждана много дълго в Комисията по енергийна бедност и енергийна ефективност, която беше основана към Консултативния съвет за европейската „Зелена сделка“. Създаването й е задължение по една от директивите за енергийна ефективност на ЕС.

Почти година беше дискутирано изработването на нова формула, а доц. Теодора Пенева беше един от водещите експерти. Направени бяха много анализи на събраните данни, обсъждаха се различни варианти, които бяха и тествани“, коментира за „Телеграф“ Тодор Галев, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията. Според него, тъй като досега помощите са се определяли само на база доходи, са се случвали изкривявания, като например семейство, което си топли басейна, да има основание за помощта, тъй като си наглася данъчната декларация със загуби. Друг вариант пък е възрастен с ниска пенсия да обитава добре санирана от неговите съседи сграда, в която и сметките за ток са по-ниски, но също може да получава пари за топло.

Критерии

Домакинствата в състояние на енергийна бедност се определят по три групи критерии. Първият е разполагаемият месечен доход. Той пък се определя от броя на членовете на семейството, от възрастта, дали има деца в домакинството, дали си пенсионер над 65 г. Принципно помощта ще се полага на тези, които след приспадане на месечните сметки за ток, останалият доход за издръжка е по-нисък от линията на бедност, която за тази година ще е 526 лв. Втората група критерии касаят характеристиката на жилището - вида на сградата, дали е панелен блок или нова кооперация и дали са направени някакви мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Тук трябва да се отбележи, че изискването на ЕК е потреблението на енергия от домакинствата да се намали с почти една трета до 2030 г. Проблем у нас е обаче, че няма пълна информация колко домакинства са си санирали лично жилищата с нова дограма, изолация и др. Затова в дефиницията влизат пет типа сгради, като основната разделителна линия е преди и след 2010 г., тъй като за новите кооперации са въведени стандарти. Последният критерий е социален. Уязвими са хората над 65 г. самотно живеещи или с други, с доход след приспадане на сметките, равен или по-малък от линията на бедност.

Същото важи и за хора с увреждания с 50% и над 50% инвалидност, както и такива, които ползват помощни средства, изискващи електрическа енергия. В тази група влизат и всички, които са на месечни социални помощи, и такива, които отговарят на изискванията и вече получават помощи за топло. Енергийно бедни у нас са между 40 и 56% според различните изследвания. По време на изготвянето на дефиницията за енергийна бедност тестово е доказано, че те са между 38 и 43%, тоест почти половината от домакинствата у нас.

Орган

„Големият въпрос е кой ще прилага дефиницията за енергийна бедност?“, посочи Тодор Галев. Според него наредбата се нуждае от промяна в съществуващото законодателство, за да стане действаща, иначе ще си остане на хартия. Той подчерта, че все още има много неясноти, но имаме и срок за усвояване на пари по Плана за възстановяване и устойчивост, а дефиницията за енергийна бедност е задължително условие. „Покрай това беше свършена подробна и полезна работа, бяха направени изчисления на база реални данни. В бъдеще данните могат да се събират автоматизирано и това, което сега хората доказват с хартиени декларации и документи, да става автоматично“, допълва Галев.

Омбудсманът Диана Ковачева:

Няма яснота за свободния пазар на ток

Няма ясна визия на държавата как ще се осъществи пълната либерализация на пазара на електроенергия за битовите потребители, заяви в свое становище омбудсманът Диана Ковачева. Според нея не е направен задълбочен анализ за ползите и рисковете пред домакинствата. Тя посочва, че не е изготвена стратегия, която да информира, какво могат да очакват от промените. Ковачева настоява и да се даде ясно определение за върхово и невърхово натоварване на енергийната система, което ще се таксува „гъвкаво“. Проблем е и формулирането на едно домакинство дали това ще са членовете, които живеят в едно жилище по постоянен или по настоящ адрес.