0

С троежът на АМ „Черно море“ тръгва най-рано през 2027 г. В момента в АПИ се прави разширен идеен проект заедно с проектиране на ПУП за доизграждането на автомагистрала „Черно море“, съобщиха от пътната агенция.

Строежът на АМ „Черно море“ тръгва най-рано през 2027 г. В момента в АПИ се прави разширен идеен проект заедно с проектиране на ПУП за доизграждането на автомагистрала „Черно море“, съобщиха от пътната агенция.

На експертен съвет през юли миналата година са били разгледани 3 варианта за трасе на недостроените участъци, като от тях е бил избран най-икономически изгодният. Недостроената част на аутобана край морето е около 100 км.

За да може да се продължи във втория етап на разработването на разширения идеен проект,


трябва да се проведе екологична процедура


В момента се подготвя процедурата за избор на изпълнител на изработването на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Ще се строи на 4 лота и затова проектната документация ще бъде разделена за всеки от тях.

При най-добро стечение на обстоятелствата до края на 2027 г. ще бъдат готови технически проекти и подробните устройствени планове (ПУП) по трасето и след това това ще се иска издаване на разрешение за строеж. Оптимистичният вариант е към края на 2027 г. да се сключи договор с изпълнителите на отделните лотове. Ще има тунел и няколко пътни възела, за да се осигури връзка с близките населени места. Довършването на автомагистрала „Черно море“ ще отнеме поне 5 години. Изпълнението ще е сложно заради разнообразния терен по трасето. Част от него минава и през зони от мрежата „Натура 2000“.

През август миналата година стана ясно още, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията "Пътна инфраструктура" и Българската банка за развитие са поели инициативата за финансовото обезпечаване на автомагистрала "Черно море". За целта


проектът е включен в програмата на инициативата "Три морета"

в която са още три стратегически обекта за икономическото развитието на България. До момента от автомагистралата функционират само около 8 км

Проектирането на "Черно море" започва през 70-те години на миналия век, като по времето на соца е изградена малката отсечка между варненския кв. Аспарухово и Приселци. Връщането проекта е чак през 2001 г., когато са изработени нови предварителни проучвания. Те са готови през 2002 г., минават през експертен съвет и се избира трасе, дълго 95 км. След това обаче нещата отново зациклят. В началото на века е направен и анализ "ползи - разходи", а през 2007 г. се възлага изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за АМ "Черно море" и има готов доклад по ОВОС от юли 2008 г., но той вече не е актуален.