0

В България растежът на цените на жилищата на годишна основа е бил 8,7 на сто, а на тримесечна - 3,2%, отчита Евростат.

В България растежът на цените на жилищата на годишна основа е бил 8,7 на сто, а на тримесечна - 3,2%, отчита Евростат.

През третото тримесечие на 2021 г. цените на жилищата, измерени чрез Индекса на цените на жилищата, са нараснали с 9,2 на сто в ЕС и с 8,8 на сто в еврозоната спрямо същия период на предходната година Това за ЕС е най-голeмият тримесечен растеж на годишна основа от второто тримесечие на 2007 година, а за еврозоната - от 2005 година, откакто се събират тези данни.

През второто тримесечие на 2021 г. цените на жилищата са поскъпнали съответно със 7,4 на сто и 6,8 на сто. Спрямо второто тримесечие на 2021 година цените на жилищата са нараснали с 3,1 на сто в ЕС и с 3,3 на сто в еврозоната през третото тримесечие.

Най-малък растеж е бил отчетен в Кипър (+2,2 на сто), Италия и Испания (+4,2 на сто и в двете страни). Чехия (+22 на сто), Литва (+18,9 на сто), Естония (+17,3 на сто) и Нидерландия (+16,8 на сто) са регистрирали най-голям растеж.

Спрямо предходното тримесечие цените са нараснали във всички страни членки. Румъния (+0,1 на сто), Финландия (+0,2 на сто) и Дания (+0,3 на сто) са отчели най-нисък растеж. Най-голямо увеличение е било регистрирано в Чехия (+7,13 на сто), Нидерландия (+5,9 на сто), Литва (+5,4 на сто) и Ирландия (+5,1 на сто).