0

П астири са подали сигнал в РИОСВ-Пазарджик, че са забелязали мечка да рови в кошерите и да се разхожда в близост до пътя в района на град Стрелча и между селата Блатница и Смилец. Това информираха от местната екоинспекция, където са получени осем сигнала на „зеления телефон“ на Екоинспекцията в Пазарджик през декември миналата година.

Пастири са подали сигнал в РИОСВ-Пазарджик, че са забелязали мечка да рови в кошерите и да се разхожда в близост до пътя в района на град Стрелча и между селата Блатница и Смилец. Това информираха от местната екоинспекция, където са получени осем сигнала на „зеления телефон“ на Екоинспекцията в Пазарджик през декември миналата година.

В момента на подаване на сигнала – 14:05 ч. на 10.12.2021 г. мечката не се намира в района на с. Блатница и с. Смилец, общ. Стрелча. Данните са потвърдени от представител на ИБЕИ на БАН и от директора на ДГС-Панагюрище.

Мечката е с поставен GPS нашийник, от чиито данни става ясно, че животното е преминало през района на 30-ти ноември и 1-ви декември и отдавна го е напуснало. В района на с.Смилец мечката е нанесла поражения на пчелин /повредени са няколко кошера с пчелни пити/. Ощетеното лице, което не е сред подателите на сигнала, е подало заявление в Държавно горско стопанство-Панагюрище за изплащане на обезщетение, а на тях е обяснено, че не съществува опасност за селскостопанските животни, които отглеждат.