0

М инистерството на здравеопазването отправи покана за участие в процедурата за осигуряване и доставка на 7 610 000 бързи антигенни тестове. Това са т.нар. "щадящи" тестове  за COVID-19 на учениците от 1-ви до 12-и клас.

Министерството на здравеопазването отправи покана за участие в процедурата за осигуряване и доставка на 7 610 000 бързи антигенни тестове. Това са т.нар. "щадящи" тестове  за COVID-19 на учениците от 1-ви до 12-и клас.

Целта на здравните власти е с тестовете да се осигури по-продължително провеждане на учебния процес присъствено. Минималното количество тестове, което всеки участник може да оферира е 10 000 теста, посочват от МЗ, като предложенията, които са под минималното количество няма да бъдат класирани.