0

О т 18 студентски стола на територията на София 6 не работят. Това сочат данните на висшите учебни заведения, съобщи БГНЕС.

„Студентските столове се затварят от висшите училища, тъй като са нерентабилни поради високи разходи за персонал и режийни“, заявява министърът на образованието Галин Цоков и уточнява: „В близост до студентските столове има заведения за обществено хранене, които са предпочитани от студентите“.

София е главният образователен център на страната, където се стичат желаещи да получат образование от всички кътчета на България. Не всички студенти разполагат с големи финансови възможности и по тази причина много от тях предпочитат да се хранят в студентските столове, където цените са значително по-ниски. Базовата стойност за едно хранене се определя така, че студентите, докторантите и специализантите да заплащат 50 на сто от храната. През 2022 г. на два пъти е повишен нормативът за един храноден, който държавата осигурява за поевтиняване на храната в студентските столове. От 1 април 2022 г. от 3,6 лв. скача на 5 лв., а от 1 юли 2022 от 5 лв. се вдига на 7 лв.

Студентските столове разполагат с общо около 4000 места. От началото на 2023 г. досега броят на реализираните хранодни е 320 796 хранения.