0

„България не може да изпълни поетите ангажиментите за намаляване на вредните емисии във въздуха”. Думите са на вицепремиера Атанас Пеканов, цитиран от БНР.

Той потвърди, че вече е започнала работата за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост в частта за енергетиката. Решението за това бе взето от 48-ото народно събрание.

"Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, както и социалните партньори работят по това България да изготви в унисон с решението на парламента обосновано искане за въглищните централи. Нашата позиция е, че в момента ние не можем да изпълним намаляването на емисиите - нито за миналата година, която вече премина, нито за текущата година поради текущата енергийна ситуация", каза Пеканов.

Той бе скептик, че до края на март ще успеем да предоговорим условията в глава „Енергетика". Парламентът задължи преговорния екип да „предприеме всички необходими действия“, за да отпадне поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% до края на 2025 г., взимайки изходните нива от 2019 г.

Припомняме, екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия (ЕК) от днес е на посещение в България по покана на българските власти. Делегациятае водена от София Алвеш, директор на дирекция „Изграждане на административен капацитет и изпълнение на програми ІІ“, и Анес Монфре, началник на отдела „България, Унгария и Словения“, които отговарят за изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход в няколко държави, включително и България.