0

Р аботна група от учители, директори, университетски преподаватели, експерти от МОН и представители на работодателските организации в системата на образованието разработва визия за нов тип учебни програми. Те са насочени към изграждане на компетентности и умения за живота сред учениците, съобщиха от ресорното ведомство. 

Първото заседание на групата беше открито от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, а целта е да се положи началото на концептуална промяна в системата. Той заяви, че е необходимо да преструктурират програмите на базата на определени принципи, за да ги направят по-адаптивни. По думите му в дългосрочен план това ще повиши не само представянето на българските ученици на изследвания от типа на PISA, но и ще ги подготви много по-добре за живота и за реализацията им на пазара на труда.

„Това ще е дълъг процес, който трябва да се основава на традициите в българската система. Затова и първата ни задача е да се изготви документ, който описва структурата и принципите, на които ще са конструирани новите учебни програми. Целта е те да бъдат основа на едно по-практично образование, насочено към постигане на цели за изграждане на умения, а не само за възпроизвеждане на знания“, посочи Цоков. По думите му целта е и те да отговарят на съвременните изисквания и да допринасят за задържането на човешкия капитал в България.

Част от текстовете, които бъдат представени като визия, ще могат да влязат и като промени в Закона за предучилищното и училищно образование, но след преминаване през максимално широко обществено обсъждане. За разработването на концепцията може да се използва и външна техническа помощ от Европейската комисия, стана ясно по време на заседанието.

Председател на работната група е заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова, а в първото ѝ заседание участие взе и заместник-министър Наталия Митева, предаде Нова.