0

К онституционният съд обяви за противоконституционна част от текст на наредба в Наказателния кодекс, свързана с частната собственост. Делото беше образувано по искане на главния прокурор Иван Гешев.

За противоконституционна е обявена разпоредбата на чл. 240 а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта „и когато не е собственост на дееца“.

Решението е прието с единодушие от всички конституционни съдии, става известно от сайта на съда. Мотивите ще бъдат публикувани на по-късен етап.

Разпоредбата гласи: „Превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението.“

Наредбата е въведена през 2017 г. във връзка с незаконния добив на подземни богатства.