0

И ван Гешев излиза в отпуск по лични причини.

Главният прокурор съобщи това по време на заседанието на Пленума на ВСС.

Висшият съдебен съвет провежда първо заседание след като шестима от прокурорската колегия внесоха предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор.