0

"Днес връщаме 12 дка на Борисова градина за обществено ползване. Благодарение на общите ни усилия с главния архитект арх. Здравков и Трайчо Трайков - кмет на район „Средец“ приобщаваме 12 000 кв. м до къпалнята „Мария Луиза“ към Борисовата градина, с гаранцията, че стават част от лесопарка, без възможност за никакво ново строителство", написа кметът на София Йорданка Фандъкова. 

"Една от първите задачи, когато започнахме подготовката за изработване на подробен план на Борисовата градина, беше да изчистим всички въпроси по собствеността на имотите. Направихме подробен правен анализ на цялата територия и след това кметовете на районите, на чиято територия попадат, имаха задачата да ги актуват като общински", пише още Фандъкова. 

По думите й така стана ясно, че тези 12 дка не са били обект на апорта, направен за къпалнята „Мария Луиза“ и дружеството-собственик постави ограда по имотните си граници.

В последната година бяха възстановени и строителните книжа на къпалнята „Мария Луиза“, което стартира процеса по възстановяването й. През октомври ще се разчисти и терена на Веселото село от незаконните постройки, и той също ще бъде върнат на Борисовата градина.