0

Н ационалното външно оценяване по български език и литература за десетокласниците ще започне на 10 юни в 11.00 ч. вместо в 8.00 ч., както обикновено се провеждат школските изпити. Така учениците ще влязат в класните стаи почти по пладне.

Проблем се оказа насрочването на извънредните парламентарни и европейски избори на 9 юни в неделя. Така на Министерството на образованието и науката му се наложи в спешен порядък да обмисли дали да промени датата, обявена много преди тази за вота. Принципно датите на външните оценявания се определят със заповед, която се подлага на обществено обсъждане. Заповедта за НВО за 10 клас е издадена още в началото на септември 2023 г. След обсъждане с ресорните регионални управления беше решено датата 10 юни да остане, да се смени само началният час на проверката. На 10 юни няма да се учи в школата, където е имало избирателни секции, а това са почти 90% от всички. „Няма да има никакви проблеми. Според мен това е най-добрият вариант, защото е неучебен ден, изместването на часа е съвсем удачно. Разбира се, ще има струпване на задачи, понеже навсякъде, където се правят избори, трябва да се възстановят класните стаи, в които е имало секции, но това обикновено се случва сравнително бързо. Винаги сме приключвали докъм 24 часа на предния ден“, коментира за „Телеграф“ директорът на столичното 119 СУ Диян Стаматов.

Промени

Нови дати са определени и за някои областни и национални кръгове на олимпиади и състезания. Математическото състезание за ученици от 4 клас „Математика за всеки“ ще се проведе на 1 юни, съобщават от МОН. Националният кръг на „Лаборатория за изкуство“ ще бъде на 1-3 юни в Бургас, а състезанието „Ключови компетентности по природни науки - физика, химия и биология” е организирано от 29 до 30 юни в Силистра.

Задачи

Много повече практически и междупредметни задачи ще има още от тази година на изпитите за национално външно оценяване на учениците, които завършват 10 клас, стана ясно още в началото на годината. Идеята е с тази проверка да се прецени нивото не само на знанията, но и на компетентностите на учениците от този етап на образователната система. Целите на външното оценяване по БЕЛ за тази година са да се проследи индивидуалният напредък на учениците, постигнали ли са очакваните резултати от обучението, определени в държавния образователен стандарт. Десетокласниците трябва да покажат дали са усвоили четенето с разбиране като част от функционалната грамотност, като би трябвало да разграничават стила на текста като разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен. Естествено в гимназиалния етап се очаква те да спазват правописните, пунктуационните и лексикални граматични норми, както и да откриват и използват лексикални особености на думата в текста. Те трябва да могат да анализират и редактират както чужд, така и собствен текст. Миналата година десетокласниците работиха върху три текста, като единият бе откъс от повестта „Гераците“ на Елин Пелин.

Правила

Изпитът от НВО за 10 клас е писмен. Учениците работят над 17 задачи. Времетраенето е 90 минути, което представлява два слети учебни часа. 15 задачи са с избираем отговор – с четири възможни отговора, от които един е правилният. Две задачи са с разширен свободен отговор, за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки. 13 задачи са също с избираем отговор, като 5 от тях изискват кратък свободен отговор, една задача е за редактиране и една е с разширен свободен отговор, който предполага формулиране на теза или на антитеза. Гимназистите трябва да създадат и текст - резюме, заявление или CV.

Матурите по желание ще са в края на май

Матурите по желание ще се проведат от 22 до 29 май, съобщават от МОН. Възможността за провеждането на допълнителни зрелостни изпити беше дадена от парламента с приетите промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Зрелостниците, които не са доволни от оценката си на дадена матура, могат да я поправят, като се явят на поправка в рамките на учебната година, в която завършват, или на следващата. Към списъка с основни предмети се добавиха  информатика, предприемачество, музика, изобразително изкуство и се даде право на ученик, който не ги е изучавал в профилираната подготовка, да се яви въпреки това на матурата.

Допълнителната матура по български език и литература ще е на 17 май, стана ясно от заповедта на просветния министър. На 20 май е изпитът по профилиращ предмет или професия. На 22 май ще се проведат матурите по математика и география. Същия ден, но от 14 ч. ще има матури по 7 предмета, изучавани в профилираната подготовка - география, физика, изобразително изкуство, история, музика, руски език и предприемачество. На 23 май са насрочени изпитите по желание по философия, физика, биология, френски, руски език, немски, испански и италиански език, а следобед – по информатика, български език и литература, френски език, философия, химия, испански, немски, италиански, румънски, португалски, японски, китайски и корейски език като профилирана подготовка. 27 май е датата за допълнителните матури по английски език и химия от 8,30 ч., а от 14 ч. – по математика и биология като профилирана подготовка. Желаещите да повишат оценката си по история могат да го направят на 28 май сутринта, а следобед от 14 ч. по английски език като профилирана подготовка.

На 29 май е последната допълнителна матура по информационни технологии – сутринта е тази на ниво общообразователна подготовка, а следобед – профилирана.