0

В ъв връзка със студентския празник - 8 декември, Столичната Регионална здравна инспекция осъществява засилен контрол през цялата седмица. Проверяват се заведенията за обществено хранене, нощните и питейните заведения. Засилените проверки ще продължат и тази нощ, както и през почивните дни. Инспекторите от СРЗИ следят за спазването на забраните за тютюнопушене на закрито, както и за продажбата, и употребата на диазотен оксид от лица под 18 години.

От 300 до 500 лв. за тютюнопушене на закрито, за физически лица и от 3 000 до 5 000 лв. за управителите на заведение, в което е допуснато тютюнопушене извън обособените за това места, припомнят от РЗИ.

Нормативно определената глоба при нарушение на забраната за продажба на райски газ е от 800 до 1 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1 500 до 3 000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до 6 000 лв., а при повторно извършване – от 5 000 до 12 000 лв.

Извършени са проверки в над 500 обекта. В 58 от тях са установени нарушения и са предприети мерки за тяхното своевременно отстраняване, отбеляза Василев. Най-чести са липса или неактуализирани документи за създаване на организация за осигуряване на пожарната безопасност, поясни още той.