0

- Г-н Иванов, има ли критерии, на които трябва да отговарят продуктите, които се предлагат в кампанията на Министерството на икономиката и индустрията „Достъпно за вас“?

- Мярката е определена по следния начин. Има 50 продукта в седем групи, като това са основни храни - плодове и зеленчуци, продукти от първа необходимост за едно пълноценно хранене. Сравнително ограничена целева група са тези 50 продукта, тъй като при наличие на 2000- 5000 артикула в отделните магазини тези 50 са твърде малко. В същото време те са много важни от гледна точка на репутация на това, че са продукти, които се потребяват всеки ден. Целта е да се поставят стикери „Достъпно за вас“ на съответно избраните продукти от конкретния обект. Не се допуска продуктът да е заместващ. Трябва да са стоки с нормално качество, отговарящи на стандартите за предлагане на храни.

- Колко магазина се включиха в мярката?

- Първоначално мярката тръгна с около 200 магазина, а в момента са над 450 търговци, като са се включили над 11 големи вериги и продължават да се водят преговори с желаещи. Има и регионални вериги в градовете Русе, Пловдив, Варна, Бургас, Сливен. Има продуктова група, при която намалението е с повече от 15%. Добре е да се каже, че това са цени, формирани по стопански начин, не са дъмпингови. Върху тях има надценка, но е твърде малка. Има желание за включване в кампанията и от магазини, в които се предлагат само определена категория храни като млечни продукти или месни, или зеленчуци. Не виждам проблем те да се включат с един или два продукта?

- А при нехранителните стоки има ли интерес?

- Има вече заявен интерес, даже много голям. Но тук вече трябва да се мисли коя целева група да се подбере. Може би детските стоки като памперси и други продукти за деца биха били цел. Но в момента всичко е в процес на преговори и не може да се каже нищо повече. В крайна сметка мярката цели да се помогне на хората, които имат финансови затруднения. Във Франция мярката вървеше с детски консумативи и дрехи, има желание в тази посока, така че най-вероятно ще влязат и тези продукти.

- Има ли вече опити за нелоялни търговски практики?

- Имахме един случай, който използва мярката, без да има споразумение с нас. Но в рамките на същия ден, в който го установихме, той сключи споразумение. Това беше научено при проверка на пазара. Очевидно, че интересът е голям. Но не изключвам и възможността някой да спекулира с мярката, но към момента не се забелязва такова нещо. Има единични случаи на нелоялни търговски практики, например случаят, за който вие ни сезирахте със сиренето. Взети са мерки.

- Има ли изисквания за това как са обозначени тези продукти, тъй като има хора, които не могат да ги открият в магазините? Не е ли по-добре да са отделени в щанд?

- В началото коментирахме стоките от кампанията да са на отделен щанд, но много трудно би могло да се изпълни и по обектите, където има хиляди артикули. Това беше най-доброто, тоест да има зона, достъпна за потребителите. Но понеже става въпрос за продукти, които трябва да се съхраняват в хладилник, а други не. На практика се реши всеки обект сам да решава как да разположи продуктите и етикетите. В някои от обектите, които наблюдаваме, има доста добро обозначение, но може да има и такива, където да не е видимо. Но това е до желанието на търговеца, тъй като това е добра репутация. Защото ако той прилага някаква мярка, която трябва да достигне до определена целева група, да подобри конкурентните условия, включително да спечелиш клиенти, би следвало добре да обозначиш мярката, защото хората се интересуват. Това беше и целта на мярката, а именно търговците да влязат в сблъсък на добра воля. Всеки може да допринесе със своята дейност за обществена полезност, факт е, че вече я има. От една страна, подобрява конкуренцията на пазара и вече имаме една кошница, която за хората с ниски доходи е достъпна. Мярката е планирано да работи за 8 месеца, или до средата на юли следващата година, но се надявам това да стане трайно и да е начин на поведение.

- Може ли да кажете с колко по-евтино ни излизат основните храни?

- Ако съберем в една кошница основните храни, се формира намаление с около 10% средно. Не може да се каже с точност, тъй като всеки има собствена търговска политика и цените варират. Ако съберем до момента стоките, които влизат в мярката, се получава една разлика около 20-25 лева, което за хора с ниски доходи е сериозно намаление. Изчислението е направено на база тези 27 продукта, които се наблюдават от комисията. Те струват 105 лева, ако се купят от магазините, в кампания ще платите 80-83 лв. Това е сериозна икономия за хората с ниски доходи.

- Намалението на стоките в кампания повлия ли на останалите продукти?

- Когато има намаление на даден продукт, това влияе и на останалите. Увеличават се промоционалните етикети. Оттам нататък е въпрос на търговски похвати, на политика на конкретния субект. Като цяло играта на добрата воля води до една добра репутация, че си следваш добри търговски практики. Позволявайки си да сложиш надценки, които са силно завишени, трудно се излиза от репутационен риск. Целта на мярката е не в големи размери, че да предизвика определени загуби, така че да няма желаещи. Идеята тук е да започнат да правят с желание и да участват във формиране на общественополезна дейност, да не е само държавата, а и магазините.

- Увеличило ли се е потреблението на конкретните храни, които участват в кампанията?

- Това, което наблюдаваме, е че при засилен интерес в определени обекти се е вдигнал оборотът, но също и хората, които влизат в съответния магазин. Това е за сметка на други обекти, които от своя страна са стимулирани да направят нещо. Това е конкурентна борба, защото това са продукти, които всеки ден потребяваме.

- Има ли превес към някои от продуктите, включени в списъка, да се предлагат повече?

- В момента пазарът на цялата гама храни е много свит и е стабилен. За разлика от същия период на миналата година имаше рязък възходящ тренд при цялата гама основни продукти. От последните четири месеца няма изменение. В момента има някои продукти, които се предлагат по-евтино от миналата година. Със сигурност декември месец ще станем свидетели на малко по-ниски цени от миналата година.

- Това означава ли, че храната за трапезата на Коледа ще е по-евтина спрямо миналата година?

- Да, очакваме по-евтина Коледа, особено ако подбираме добре стоките, които купуваме. Това е тенденция не само за България, а за целия Европейски съюз. Това се наблюдава и в Германия, Франция, Испания и други държави. Тъй като сме член на ЕС, е съвсем нормално това, което се случва в ЕС, да се случва и у нас. Икономиката ни функционира нормално.

- Тоест няма търсене на даден продукт повече спрямо останалите?

- Не, няма дефицити. Имаше лоша реколта от плодове и съответно са малко по-скъпи от миналата година. Тепърва ще наблюдаваме цитрусите. Лимоните са по-евтини, има достатъчно количество на предлагане.

- Очакват ли се дефицити при някои стоки заради конфликтите в Украйна и Израел?

- Към момента ситуацията е стабилна и няма нищо общо спрямо това, което беше миналата година. Украинската война влияеше сериозно на пазара, но сега вече ситуацията е много по-добра. На практика нещата вървят стабилно. Няма го това очакване за нарастване на цените на енергийните ресурси, а и светът стана и по-стабилно място. Що се касае до конфликтите, ако тръгнат да заглъхват, може да видим дефлационни процеси. На практика ние ще видим пазар, който ще е още по-конкурентен.

- Няколко дни ни делят от Никулден. Мярката ще обхване ли сезонното потребление като това на риба за празника?

- Вероятно от другата седмица магазините ще включат рибата в листата с продуктите на достъпни цени.

- Има ли изискване за произхода на храните?

- Не, защото е дискриминационно и ще влезем в нарушение на изискванията на законите. Всичко е направено на доброволен принцип при спазване на добра търговска практика. Ако сложим такова изискване, ще нарушим най-малко свободното движение на стоки. Така наречените тавани на цени не работят, биха могли да се приложат, но това означава, че трябва да контролираш разходите и оборотите.

- Какво бихте призовали потребителите?

- Моят призив е независимо от възможностите си да събираме правилно потребителската си кошница. Добре е да наблюдаваме и цените на едро и на дребно и да пазаруваме там, където качеството е добро, и да не ставаме участници в недобросъвестни търговски практики. Там където цената е несъразмерно висока, да не пазаруваме. От това зависи и поведението на търговците. Тази мярка е с цел да подтикне потребителите да бъдат по-активни и да следят за какво дават парите си. Има по мярката едно мляко, което струва 1,29 лв., а в друг обект струва 1,75 лв. за опаковка. Някои хора твърдят, че на момента им трябва и затова избират да платят повече. Затова казвам, че това е въпрос на желание. Апелирам хората, като отидат в магазина, да купуват информирано, тоест да купуват най-изгодното според търсеното от тях качество. Като цяло групата на пенсионерите се включва най-дейно в мярката.

Това е той:

Роден е през 1971 година

Завършил е аграрна икономика в УНСС

От 1997 до 2000 г. заема последователно длъжностите експерт, главен експерт и ръководител на сектор, а от 2000 г. е началник-отдел "Надзор" в комисията

От февруари 2010 г. е член на ДКСБТ

От 20 май 2015 е председател на надзорния орган