0

В исоките цени на слънчогледа и очакваният дефицит заради войната в Украйна, която е най-голям износител в света, стимулираха стопаните да засеят повече площи с тази култура по време на пролетната сеитба, която все още върви и към момента. Подобно е положението и с другата пролетна култура - царевицата.

Данните на Министерството на земеделието показват, че площите, засети с маслодаен слънчоглед тази година, са с 338,1% повече спрямо миналата. Към 14 април са засети 479 296 хектара. Година по-рано засетите площи са били 109 399 ха.

При царевицата за зърно увеличението е още по-голямо – с цели 716,3%, като площите нарастват от 25 502 ха миналата година на 208 166 ха през тази. Затова пък площите, засети с пролетен ечемик, се свиват с 51,4% - от 2094 ха към средата на април 2021 г. до само 1017 ха към същия период на 2022-ра.

Данни

Наистина слънчогледът ще бъде повече от миналата година, но окончателни данни ще има към края на май, коментира пред „Телеграф“ шефът на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов, но направи уговорката, че статистиката все още не отразява реалната картина заради различните климатични условия тази и миналата година и пропадането на някои площи заради слани. Колеги се увлякоха заради високите цени, които преди два месеца достигнаха пик поради голямото му търсене и дефицита, който се получи вследствие на войната, каза още той.

Слънчогледът е доста специфична култура, която изисква спазване на сеитбооборот. Той не трябва да се сее на едно поле поне за три-четири години, иначе се появяват болести, които редуцират добива. Според Костадинов засяването на повече площи е за сметка на царевица, пшеница, ечемик и особено на рапицата, от която се отказват все повече производители. Другата причина стопаните да сеят повече слънчоглед е, че изисква по-малко торове, които също много поскъпнаха.

Стойност

По данни на САПИ цената на слънчогледа тази година е с 67,5% нагоре на годишна база. Към 21 април 2021 г. средната изкупна цена за тон без ДДС бе почти 1000 лева, докато година по-късно тя вече е 1672 лева. При царевицата повишението е с 54,8%.

Съвсем наскоро организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) предупреди, че военният конфликт между Русия и Украйна застрашава световната продоволствена сигурност. По думите на Дейвид Бийзли, ръководител на Продоволствената програма на ООН, войната създава продоволствена криза, надхвърляща всичко, което сме виждали от Втората световна война насам. Случващото се води до рязко повишаване на цените на храните и очакван дефицит в много страни, които разчитат на износа от Русия или Украйна.