0

Б орбата със сляпото куче наистина е много трудна и трудоемка и е ефективна в началните периоди на навлизането му в посевите, преди да са прокопали обширна мрежа от
тунели,  посочват от Националната служба за съвети в земеделието. Съгласно справочника на официално разрешените и предлагани на пазара и употреба препарати за растителна защита, който се издава от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) за борба със сляпото куче е регистриран за официална употреба единствено препарата Фостоксин под формата на пелети и таблетки (съдържащ алуминиев фосфид). След поставяне на няколко таблетки или пелети в ходовете те отделят отровният газ.

С тях обаче трябва да се работи много внимателно. Те са от първа професионална група препарати. Единствените възможни официални начини, които можем да препоръчаме, са агротехническите мероприятия: окопаване на почвата, за да се разрушат ходовете на


сляпото куче, и напояване, при което те се пълнят с вода, посочват от службата. Приложението обаче изисква подходящ водоизточник с достатъчен дебит за бързо заливане на обитанията.


Механичната борба със сляпото куче чрез разкопаване на ходовете дава добри резултати, но изисква много време и търпение и не е подходяща за големи площи. Сляпото куче не търпи тунелите му да бъдат отворени и обикновено до 1-2 часа след разкриване на хода идва на мястото, за да запуши тунела с почва, а след това го възстановява встрани или под разровеното място.
Използването на различни системи като капани също е с променлива ефективност. Някои земеделски стопани споделят опита си в интернет пространството за различни методи (със серни димки, хранителни примамки, парцали, напоени с нафта, бензин или нафталин на няколко места в отворените ходове, отровни хранителни примамки, предлагани
сега на пазара за унищожаване на мишки и плъхове, които са на зърнена основа (Ратимор - паста + блокче). Обръщаме внимание, че тези методи не са официални и
не можем да ви ги препоръчаме, казват още от службата.

ISTOCK

Могат да се приложат и различни биологични средства за борба със сляпото куче, като се засаждат различни растения, които го прогонват. Но това са методи за малки площи – в градината. Това са растения, които съдържат неприятен мирис за тези вредители, например невен, турта, хризантема, пелин, маточина, мента и джоджен. Втората група са растения с луковици, издаващи неприятен аромат за вредителите, което ги прави по-ефикасни от първата група, тъй като миризмата е директно в почвата, например рицин, фритилария, еуфорбия (секировидна млечка)/къртогон. Тези растения обаче са отровни за човека и бозайниците. Ако проблемът със сляпото куче действително не може да бъде решен чрез прилагане на различните механични и химични методи и това ви проваля реколтата и вие търпите икономически загуби, препоръчително е временно да замените културата с друга,
която не е рискова за този неприятел.

ISTOCK

Правим димки с амониева селитра

Гоним сляпото куче и други подобни неприятели, които прокопават дупки, с амониева селитра. Това е сред съветите, които хоби градинарите споделят в интернет.  Завийте селитрата във вестник, като сложите в нея и кубче за разпалване на въглища. Разровете дупката и поставете селитрата вътре и запалете вестника. Преди това запушете всички дупки, като оставите по-далечната отворена. Когато започне да гори и да пуши селитрата, затрупайте дупката. Задушливият дим ще изпълни всички тунели, а животното ще умре в тях или ще изскочи от единствената оставена отворена дупка. Чакаме го с лопатата... както се казва! Купете си амоняк от аптеката. Отваряте шишето и обръщате да тече в дупката. Натискате самото шишенце, така че да запуши отвора. Затрупайте с пръст. Много бързо действайте на всички дупки по същия начин, съветва друг хоби градинар.

Туртата помага да прогоним неприятеля.

 Туртата помага да прогоним неприятеля.
ISTOCK

Помага утайка от кафе и дървесна пепел

В интернет групите могат да се намерят и още по-екзотични съвети. Например един градинар съветва в дупките да сложите изпражнения от домашно куче и да ги засипете. Друг пък споделя, че се е отървал от неприятеля с утайка от кафе. „Аз знам два начина. Първият го дебнеш с мотиката, а вторият - поръсваш градината с дървесна пепел“, казва трети. Друг градинар обяснява: „Във всяка дупка, колкото може по-навътре, поставяте с ръкавица по едно яйце, все едно старо, прясно или сварено, и слепокът изчезва. Друг начин - във всяка дупка поставяте по няколко малки размразени рибки цаца или друга дребна риба и заривате дупките“.