0

В Република Хърватия се отглеждат 14 породи овце, от които 9 са оригинални местни (далматинска, цигай, лика, истрийска овца, креска овца, рабска овца, кърска овца, пашка овца, дубровнишка) и 5 чуждестранни породи. Те са немско мерино, суфолк, източнофризийска овца, романовска, лакон, които някога са били внесени и чието развъждане продължава в Хърватия, представят старата, оригинална порода овца от Овцевъд и Козевъд.

Оригинални

Развъждането е доминирано от хърватските оригинални породи, сред които далматинската е най-многобройна с около 280 000 броя овце майки, което прави около 44% от общото поголовие в страната.

Лика е с около 30 000 разплодни овце и съставлява около 5% от общата популация. Различните островни породи (Кърска, Креска, Рабска,) съставляват малко повече от 10% от общата популация.

Останалите 40% се състоят от чужди породи, различни кръстоски от чужди и местни породи.

Комбинирани качества

Далматинската овца е порода, която се отглежда от векове в Хърватия, с  размер на популацията  около 280 000 глави и тя е най-многобройната и широко разпространена от деветте оригинални хърватски породи овце. Това е много подвижна, издръжлива, находчива, адаптивна и скромна овца. Има здрава конституция и хармонично телосложение. Това е порода с комбинирани производствени качества, въпреки че се използва главно за производство на месо, като само в определени ферми овцете се доят и млякото обикновено се преработва в сирене в собствената им ферма или се продава от мандри. Агнетата обикновено се колят след достигане на телесно тегло от 20 до 25 kg,

Дребно и здраво

Далматинската овца има дребно тяло и здрава конструкция. Главата на овцата е малка и заострена, с плосък профил, а главата на коча е малко по-голяма, по-груба и леко изпъкнала.  Гръбната линия на повечето овце е права. Ушите са средно дълги, плоски и подвижни. Овцете са предимно безроги, но могат да бъдат и рогати. Ако имат рога, те обикновено са тънки и къси. Кочовете най-често са рогати, но могат да бъдат и безроги.

Бяла вълна

Основният цвят на главата и краката е бял, като тези части често са покрити с тъмни петна (черни, кафяви, сиви) с различна форма, големина и разпределение. Не са редки овце с напълно тъмни крака и глава (черни, кафяви).

Тялото на овцата е покрито с отворена, предимно бяла вълна, съставена от заострени и камшични нишки с дължина до 25 см.

Без коментар

Посещението на НОКА (българска организация на овцевъди) в Хърватия ни провокира да напишем нещо за нейното овцевъдство, споделят от Овцевъд и Козевъд.

В хърватска организацията на сектора за овце и кози е много проста. Има един център по животновъдство и Асоциацията на овцевъдите и козевъдите.

Веднага прави впечатление, че всяка година този център по животновъдство публикува доклад за овцевъдството. Например докладът за овцевъдството през 2021 г. е поместен на 105 страници.

Интересно е докладът за нашето овцевъдство за 2021 г. на колко страници е публикуван. Нямаме информация, нямаме отчети, нямаме анализи, обаче се бием в гърдите, че имаме овцевъдство.