0

П рез изминалия период регистрираните наднормени температури създадоха условия за възобновяване на вегетацията при есенните посеви и нарушиха на много места в полските райони от страната принудителния покой при ранноцъфтящите овощни видове - бадеми, кайсия, праскови.

И през периода от 9 до 15 февруари агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми според агросекцията към НИМХ.

Биологичен

Средноденонощните стойности ще надвишават биологичния минимум, необходим за протичане на вегетационни процеси и при зимните житни култури. При пшеницата и ечемика ще протича масово фаза трети лист.

На места в Дунавската равнина и в южните райони на страната ще се наблюдава фаза братене.

Прогнозираните валежи през втората половина от периода ще поддържат високи нива на влагозапаси в еднометровия почвен слой.

Бегач

По-подходящи условия за извършване на сезонните агротехнически дейности ще има през първите дни на периода като резитби и зимни растителнозащитни пръскания с медсъдържащи фунгициди при овошките, подхранване на житни култури с азотни минерални торове, обследване на посевите за наличието на вредна дейност на някои вредители като обикновена полевка и обикновен житен бегач.