0

П рез седемдневния период – от 02.02 до 09.02.2023 агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. През повечето дни от периода те ще се определят от температури значително под климатичните норми, които ще поддържат в покой зимните житни култури. Очакваните валежи от сняг в началото на периода ще образуват снежна покривка в по-голямата част от полските райони и ще подобрят условията за зимуване на есенните посеви според Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ.

Трети лист

В Западна България, където в средата на периода се прогнозират ниски минимални температури от порядъка на минус 14-15°С, образувалата се снежна покривка ще осигури защита за зимните житни култури, особено за посевите, зимуващи във фаза трети лист.

Без защитна снежна покривка ще останат част от посевите с пшеница на места в Горнотракийската низина и в Югоизточна България.

Братене

В тези райони прогнозираните минимални температури са над критичните за намиращите се във фаза трети лист и братене зимни житни култури.  

През повечето дни на периода условията ще ограничават провеждането на сезонните агротехнически мероприятия.