0

О т началото на септември до 29 октомври 2021 в Системата за бързо оповестяване за опасни храни на ЕС (RASFF) има издадени близо 60 нотификации/предупреждения с ниво „сериозен риск“ относно наличие на токсичния химикал етилен оксид в различни видове храни. Очевидно става дума за криза в безопасността на храните в европейския пазар, алармират от „Активни потребители“.

При тези условия за същия период Брюксел е включил нашата страна в 8 предупреждения. Това означава, че за тези храни има данни, че са внесени в България и най-вероятно се разпространяват в нашите магазини, а обществено достъпна реакция от контролния орган БАБХ не се открива. При направена проверка назад във времето установяваме, че в рамките на последната година нотификациите само за България са общо 49 – твърде голям брой от предупреждения за наличие на опасни храни в нашата търговска мрежа.

Както е известно, за извършване на контрол и за установяване на опасни храни отговорна държавна институция у нас е агенцията по храните (БАБХ). Към нея би следвало да се адресират и въпросите за липса на информация в обществото относно откриване на опасния етилен оксид в храни, разпространявани в търговската мрежа, при налични ясни предупреждения от Брюксел. Българските граждани обаче не биват информирани за това, както и дали въобще се предприемат мерки срещу тази опасност. За предупреждения към потребителите, които може вече да са закупили опасен продукт, само можем да мечтаем. Парадоксално, но частният бизнес прави повече за информиране на потребителите, отколкото държавният орган. Ето пример за такова предупреждение от последните дни: https://www.decathlon.bg/ecbg/static/recall-products/food.pdf.

Не по-малък е и проблемът дали БАБХ притежава експертен и технологичен капацитет за откриване присъствието на етилен оксид в храните. До колкото ни е известно, агенцията разполага с необходимото оборудване, но все още среща затруднения или не използва в необходимата степен аналитичния метод за идентификация на етилен оксид. В резултат – нашата държава е зависима от сигналите, подавани от другите държави в ЕС, и няма необходимия капацитет самостоятелно да открива този риск в храните.

Близо 90% от храните, идентифицирани с етилен оксид, са или технологични добавки (Е номера), известни като „гуми“, или продукти, съдържащи тези вещества. Проблемните технологични добавки са известни под имената ксантанова гума, гума локуст, гума гуар и др. Те се внасят от Азия и се влагат в огромни количества в готови за консумация храни и съответно ги замърсяват с етилен оксид. Сред рисковите продукти могат да са готовите за консумация салати, особено „Снежанка“ и „Руска“, сладоледи, сладкиши, торти, желета и гелове, сосове, лютеница, майонеза, някои екзотични подправки и др. Това са предимно индустриално произведени готови храни и овкусители. Много вероятно е в значителна част от изброените по-горе продукти да са използвани вече посочените замърсени гуми. Доколко вярно е това твърдение обаче, може да отговори само експертният екип на БАБХ, ако проведе анализи за идентификация на етилен оксид или на съответните гуми, вложени в индустриално приготвените храни.

Етиленовият оксид (C2H4O) е органично химическо съединение. Той е цикличен етер и е най-простият епоксид. В нормални условия е безцветен и леко сладникав на мирис газ. Намира широко приложение като суровина в химическата индустрия. От него се произвеждат етиленгликол, полиетиленгликол, етаноламини, полисорбат и др. В медицината и фармацията обгазяването с етилен оксид е стандартна процедура за дезинфекция на медицински изделия, например спринцовки. Използва се още като фунгицид (пестицид), дезинфектант и консервант за третиране на някои зърнени култури. В последния случай, ако третирането не е направено съгласно изискванията, етилен оксидът става част от готовите за консумация храни.

Етилен оксидът е отровен газ. При вдишване в големи количества поразява белите дробове и нервната система. Той е запалим, дразнещ човешките сетива и лигавици и има мутагенно и канцерогенно действие. Дълготрайното влияние на етилен оксида, например консумация на храни, съдържащи следи от веществото, може да доведе до развитие на лимфоми, левкемия и рак на гърдата. В ЕС е забранено готови за консумация храни да се третират с етилен оксид. В Азия и Африка обаче той все още се използва масово.

Пълен списък на опасните храни, разпространявани в България в последната година, може да видите на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/list.