0

М едицински университет-София откри нова специалност. Обучение по магистърската програма "Медицинска журналистика" започва от следващата учебна 2022/2023 година, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Приемът е към Факултета по обществено здраве (ФОЗ) "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, съвместно с Факултета по журналистика и масови комуникации към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Обучението е в задочна форма, а продължителността - два семестъра.

То е за кандидати, които вече имат образователно-квалификационната степен "Бакалавър" или "Магистър" по специалностите "Журналистика" или "Връзки с обществеността".

Приемният изпит е устно събеседване, а завършването - с дипломна работа.

Записването на желаещи да се обучават в програмата е онлайн и на място, във ФОЗ "Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн" от 15 юни до 15 юли 2022 г.

Приемният изпит ще се състои на 22 юли.