0

П овишение на максималния осигурителен доход е предвидено в Бюджет 2024, публикуван от министерството на финансите. В проектобюджета е записано увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за 2024 г. от 3 400 лв. на 3 750 лв., както и поетапен ръст през следващите години -  през 2025 г. и 2026 г. се предвижда той да се увеличи съответно до 4 130 лв. и до 4 430 лв.

Увеличава се и минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2024 г. от 780 лв. на 933 лв., а от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. до нивото на минималната работна заплата, определена съгласно чл. 244 от Кодекса на труда.

Увеличава се и минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 1 януари 2024 г. от 780 лв. на 933 лв., а от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. до нивото на минималната работна заплата, определена съгласно чл. 244 от Кодекса на труда.

По-високият максимален осигурителен доход ще доведе до повече приходи в бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ), откъдето се изплащат пенсиите, аргументират се от министерството на Асен Василев.

Изчисленията показват, че с повишаването с 350 лв. от 2024 ще бъдат събрани допълнителни около 303 млн. лв.