0

Ц ената на тока за домакинствата ще бъде регулирана от КЕВР, но пазарът на едро се либерализира от началото на следващата година. Това предвиждат промени в Закона за енергетиката, приети от правителството, които предстои да бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание. 

Законопроектът предвижда пълна либерализация на пазара на едро до края на 2023 г. Така дори след Нова година домакинствата ще продължат да плащат цената, която е определена на 1 юли тази година от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Либерализацията на пазара на дребно на еленергия ще се случи след 31 декември 2025 г.

Търгове

Според документа крайните снабдители или търговци, които снабдяват битови клиенти, ще закупуват до 60% от нужната им енергия на организирани търгове по дългосрочни договори, ползващи публична подкрепа под формата на финансови гаранции или разлики, с оглед намаляване на риска и осигуряване защита от нестабилност на цените на пазара на електрическа енергия на битовите потребители. Предвидена е възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 г.

Компенсиране

Доставчиците на ток на домакинствата ще бъдат компенсирани за разликата между цените на свободния и на регулирания пазар от Фонд „Сигурност на енергийната система“. Средствата в него ще се осигуряват от предприятия, произвеждащи ток, които продават на цени над определените тавани от правителството.

Според последното решение на министрите таванът на пазарните приходи на АЕЦ “Козлодуй” е 150 лв. за мегаватчас цена на електроенергията. Досега беше 180 лв. За тецовете на въглища тази стойност е 300 лв. плюс месечната цена на квотите за СО2, умножена с коефициент 1,32. За производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса прагът е 300 лв. Досега таванът беше 350 лв.

“Национална електрическа компания” като производител на електрическа енергия от ВЕЦ таван на пазарните приходи е 200 лв. за един мегаватчас.  В случай, че продаваната енергия е над тази цена, дружествата трябва да преведат разликата във фонда.
Законопроектът предвижда още прекратяване ролята на обществен доставчик на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.