1

„Още преди 500 г. с указ на султана тези земи са дадени на калоферци да ги ползват. Сега идва някой и казва – ние имаме други сметки за тези площи“. Това каза пред „Телеграф“ Тодор Диклиев, животновъд от Калоферско, който участва в протестите на фермери заради ограничаване на възможностите за паша в Национален парк „Централен Балкан“.

„През 1516 г. е издаден първият ферман, който султанът разписва на Калифер войвода (легендарният основател на Калофер – бел. ред.). С него тези територии в Балкана се дават да се управляват от местните хора, само да се пази редът и да може през проходите да преминават пощите с парите на Османската империя. Всеки нов султан преподписва ферманите. 31 фермана са се пазили в общината, но през Руско-турската освободителна война те изгарят. Двамата български царе оставят тези права на калоферци, по време на комунизма тези земи също са управлявани от местните общности. Докато през 1999 г. идва някой и казва – дотук с това, ние имаме други сметки“, разказа Диклиев.

Ограничения

По думите му през последните 25 г. площите, на които е позволена пашата в Балкана, постоянно намаляват.

Всичко започва с даването на статут на национални паркове на Рила, Пирин и Централен Балкан. През 1999 г. от общините били взети най-хубавите високопланински пасища, без да се питат местните хора и без някой да ги обезщети. След това през 2011 г. тогавашният директор на НП „Централен Балкан“ със заповед за една нощ нарежда да се смени собствеността на няколко общински имота от 900 дка.

През 2016 г. почти половината, или близо 100 000 дка се спират да се отдават на ползватели, каквито са животновъдите, без никаква оценка за въздействие. Накрая през 2024 г. на база оценка на въздействието се решава, че заради нанесени екологични щети се намаляват площите за паша на говеда с 60%.

„Така направо оставаме на милиметър изцяло да бъдем извън закона. И този милиметър ще изчезне, тъй като се предлага догодина изобщо да не пашуваме на тези територии, защото се свалят границите за паша на 1500 м. Под тези метри пък няма пасища, а гори“, уточни Диклиев.

Той заяви, че понеже институциите не ги чули, животновъдите ще продължат от понеделник протестите, като ще затварят за половин час подбалканския път.