0

П рез октомври в 11 пъти в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) или всеки трети ден е бил с цени над 400 лв./мвтч, пресметна „Монитор“. В резултат, за миналия месец токът за бизнеса скочи с над 50%. Общото количество изтъргувана електроенергия за октомври e 1 876 852,6 мегаватчаса (мвтч), което е с 15 на сто по-малко спрямо предишния месец и с 30,5% повече спрямо същия месец на миналата година, съобщава БНЕБ.

През октомври в 11 пъти в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) или всеки трети ден е бил с цени над 400 лв./мвтч, пресметна „Монитор“. В резултат, за миналия месец токът за бизнеса скочи с над 50%. Общото количество изтъргувана електроенергия за октомври e 1 876 852,6 мегаватчаса (мвтч), което е с 15 на сто по-малко спрямо предишния месец и с 30,5% повече спрямо същия месец на миналата година, съобщава БНЕБ.

Средната месечна цена за базов товар е 368,61 лв. (около 190 евро ) и е с 50,8 на сто над септемврийската и съпоставима със стойността на регионалните борси - OPCOM (Румъния), HenEx (Гърция) и HUPX (Унгария).

От делничните дни с най-висока цена в сегмента

е бил токът за 19 октомври - 481.81 лв./мвтч,

сочат данните от сайта на БНЕБ. Цифрите показват още, че в първата десетдневка на миналия месец всички цени са били под границата от четири стотака за мегаватчас. След това обаче, в периода от 10 до 17 октомври в цели 4 дни този лимит е надвишен. Още за 11 октомври е постигнато средно ниво на базовата електроенергия в „ден напред“ от 413,24 лв./мвтч. На следващия делничен ден (12 октомври) цената също е доста висока - 398.35 лв./мвтч. В останалите работни дни от тази седмица обаче тя остана стабилно над границата от 400 кинта. За 13 октомври тя бе 410.88 лв./мвтч, за 14 октомври достигна 411,48 лв./мвтч, а в петък - 15-ти достигна 412.23 лв./мвтч.

Седмицата от 18 до 24 октомври, когато бе отчетен и месечният рекорд за средна цена започна с 445.65 лв./мвтч за понеделник, а в петък петък (22 октомври) бе отчетено ниво в сегмента от 454.52 лв./мвтч. В последните 7 дни от изминалия месец само за два от дните на доставка цените бяха над 400 лв. За вторник - 26 октомври средното им ниво е 429.16 лв./мвтч и в за сряда - 402.12 лв./мвтч.

Най-ниската средна цена от 307.74 лв./мвтч

за делничен ден на доставка е за 4 октомври понеделник, сочат още данните на БНЕБ. Като цяло борсовият ток в „ден напред“ за миналия месец е бил най-евтин за 3 октомври (неделя) от 270.56 лв./мвтч.

Първата седмица на текущия месец също започна с висока цена от 400.12 лв./мвтч, за 1 ноември. Най-евтиният делничен ден със средна цена от 344.40 лв./мвтч бе токът за петък. За понеделник - 11 ноември в неделя средното ниво на борсата достигна 394.34 лв./мвтч.

В топ три на най-активните участници на пазар "Ден напред" през миналия месец по нетни търгувани количества са: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "Национална електрическа компания" ЕАД и едно от ерепетата в страната.

На пазар "В рамките на деня" общото количество изтъргувана ел. енергия за октомври e 86 506,3 мвтч, което е

с 19,3% по-малко спрямо предишния

и с 12,6 на сто по-малко спрямо същия месец на миналата година.

Месечната среднопретеглена цена е 371,48 лв. и е с 47,2 на сто по-висока спрямо предишния месец. Топ три най-активни участници на пазар "В рамките на деня" през месеца по нетни търгувани количества включва 3 фирми.

БНЕБ започна успешно работа в условията на пазарно обединение на границата с Румъния като част от единния европейски пазар "Ден напред", с първи ден на доставка 28 октомври. Чрез включването на българо-румънската граница регионът на Югоизточна Европа (ЮИЕ) вече е напълно интегриран към пазар "Ден напред" в рамките на Европейския съюз.