0

21 кубика незаконно добити дърва за огрев са били открити при съвместна операция на полицейския участък „Градец“ към РУ-Котел, сектор „Специални тактически действия“ към ОДМВР-Сливен и служители на ЮИДП, РДГ-Сливен и ДГС-Котел. Направени са проверки на дърводобивни отдели, намиращи се на територията на селата Градец, Медвен, Нейково, Жеравна и Катунище, община Котел.

21 кубика незаконно добити дърва за огрев са били открити при съвместна операция на полицейския участък „Градец“ към РУ-Котел, сектор „Специални тактически действия“ към ОДМВР-Сливен и служители на ЮИДП, РДГ-Сливен и ДГС-Котел. Направени са проверки на дърводобивни отдели, намиращи се на територията на селата Градец, Медвен, Нейково, Жеравна и Катунище, община Котел.

Проверяващите са констатирали 34 нарушения по закона за горите при проверката на 40 адреса само в село Градец. Проверени са били  74 лица, 14 автомобили и превозни средства с животинска тяга и са били 27 акта и 7 констативни протокола. Иззети са 6 броя коне, 4 превозни средства с животинска тяга, 6 броя амуниции за коне. Специализираните операции и проверките по противодействие на закононарушенията по Закона за горите продължават по плана за взаимодействие между ОДМВР-Сливен и РДГ-Сливен. В Градец живеят над 4 000 души с постоянен адрес, над 95 на сто са от ромски произход. Основният поминък на местните е дърварство на територията на цяла България и добив на инертни материали и камък за облицовка.