И нж. Илза Чинкова е новият изпълнителен директор на държавното „Мини Марица изток“ ЕАД-Раднево, решението е взето от съвета на директорите на БЕХ от 24 януари. На същата дата е решено да бъде освободен от тази длъжност Тодор Тодоров, но без да бъде освободен от отговорност.

Инж. Илза Чинкова е новият изпълнителен директор на държавното „Мини Марица изток“ ЕАД-Раднево, решението е взето от съвета на директорите на БЕХ от 24 януари. На същата дата е решено да бъде освободен от тази длъжност Тодор Тодоров, но без да бъде освободен от отговорност.

От БЕХ аргументират отстраняването на Тодоров с неявяването му на работното място без да е имало обективна невъзможност за това, като по този начин е оставил без управление стратегически обект от значение за националната енергетика и националната сигурност.

Инж. Чинкова ще изпълнява ръководната функция до провеждане на нова конкурсна процедура за представител на държавата в директорския борд на мините. В Търговския регистър късно следобед, веднага след заседание на СД на „Мини Марица изток“ от 25 януари, е подадено заявление А5 за вписване на промените. Очаква се това да стане след изтичане на тридневния срок за обработка или евентуално обжалване. Сред подадените документи липсват искания за промяна седалището на дружеството от Раднево в София и увеличаване броя на членовете на борда, каквито решения бяха анонсиране миналата седмица. Сред подписалите се членове на СД на БЕХ отсъства Стилиан Коев, финансов директор на мините, който е декларирал конфликт на интереси.

Инж. Илза Чинкова ще бъде първата жена стопански ръководител на „Мини Марица изток“ ЕАД, където работят близо 7 000 души. Тя е работила там като директор „Финансова дирекция“ през периода 2006-2008 година. При назначаването й през 2006-а година, от мините са съобщили, че е завършила Технология на машиностроенето и металорежещи машини, специалност „Робототехника” през 1991 година в Технически университет – София и УНСС - София – специалност „Финанси” през 1997 г. Преминала е обучение при Международен банков институт „Програма по банки и финанси” към „Университет по финансово обслужване”, Лондон. Работила е в: Министерство на енергетиката и енергийните ресурси като директор на дирекция „Финансово – счетоводни дейности и управление на собствеността” 2002 – 2005г. През периода 1991 - 2002 г. е била на работа в БНБ, където е заемала различни длъжности като организатор по автоматизация и електроника, организатор на проекти по автоматизация, икономист. За известен период е била на работа и в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Според последния публикуван годишен финансов отчет, за 2020 година в ТЗ, дружеството има общо активи на стойност 1,141 млрд лева. То има подписан концесионен договор за 35-годишен срок, като добивът е върху площ 473 685 540 кв. м. През 2020 година дружеството е платило близо 8 млн. лева концесионни такси. Според информация, публикувана на сайта на дружеството на 16 ноември м.г., то посреща края на финансовата 2021 г. без задължения и в добро финансово състояние, като месечно там се добиват по над 3 млн. т въглища и към онзи момент е имало над 120 млн. л разполагаеми собствени средства. Към 15 ноември м.г. то е погасило изцяло 20 млн. лева, усвоени като част от отпуснатия заем от 55 млн. лева от „БЕХ“ ЕАД през 2020 г., и към момента не дължи нищо на принципала си.

Без просрочия се обслужват всички задължения на компанията към бюджета, персонала и доставчиците. „Мини Марица-изток“ ЕАД няма просрочени вземания от своите клиенти, се казва още в съобщението.