0

К арантина на контактните лица с поставена бустерна доза ще пада автоматично, ако след 72-и я час от поставянето им под 7-дневна домашна изолация си направят PCR и той е отрицателен. Това нарежда в своя заповед здравният министър проф. Асена Сербезова, която влиза в сила от днес.

Карантина на контактните лица с поставена бустерна доза ще пада автоматично, ако след 72-и я час от поставянето им под 7-дневна домашна изолация си направят PCR и той е отрицателен. Това нарежда в своя заповед здравният министър проф. Асена Сербезова, която влиза в сила от днес.

Досега това се случваше при отмяна на предписанието от директора на РЗИ в рамките на 24 часа от представянето на негативния резултат. Така, дори и при отрицателен тест на 4-ия ден от карантината, отмяната на предписанието можеше да се случи едва на петия ден, ако директорът на РЗИ е по-натоварен.

За да може карантината на контактните с поставена бустерна доза ваксина срещу COVID-19 да бъде преустановявана автоматично, в Националната информационна система за борба с COVID-19 е създадена нова опция за отмяната ѝ след регистрацията на отрицателен PCR. „Създадената функционалност ще спомогне за намаляване натоварването на регионалните здравни инспекции и навременно прилагане на разпоредбите на заповедта, в условията на започваща нова пандемична вълна от COVID-19”, е посочено в мотивите на заповедта.