Е лектронни дневници за близо 1400 детски градини в цялата страна ще бъдат закупени с 1 319 304 лв. Средствата бяха отпуснати от Министерски съвет по „Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

Електронни дневници за близо 1400 детски градини в цялата страна ще бъдат закупени с 1 319 304 лв. Средствата бяха отпуснати от Министерски съвет по „Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

Дневниците ще бъдат достъпни през стандартните браузъри и през мобилни устройства и ще имат модул за родители. Софтуерът ще дава възможност за въвеждане и извеждане на различни видове административна статистика и документация, което ще повиши качеството на административните процеси в градината.

Кабинетът одобри и отпускането на 562 901 лева се отпускат по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, с които ще бъдат изградени и оборудвани площадки за пътна безопасност в детски градини и училища.

8 400 лева пък са одобрени по Национална програма „Мотивирани учители“ за увеличение на основната работна заплата с 500 лева на месец и покриване на транспортни разходи на учители, които работят в региони с недостиг на педагогически персонал.