0

Б ългария търси пари за унищожаване и обезвреждане на 2554 тона стари пестициди, опасни отпадъци  и други препарати за растителна защита в 253 склада в страната. До момента са реализирани две програми за обезвреждане на пестициди. По едната, финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, са били обезвредени 67 склада с общо 3 782,561 тона пестициди в инсинератори в Швейцария. По втората програма 29 склада са почистени, а 1000,5 тона пестициди са били обезвредени във Франция. 

Загробването на умрели при епидемии животни може да доведе до разпространение на зараза и пламване на други райони в страната. Проблем е и безопасното унищожаване на животинските остатъци при производството на животински продукти. То е грижа и се контролира от БАБХ.

 

България има 18 инсталации за изгаряне на умрели животни, съобщиха за „Телеграф“ от Министерството на земеделието и храните. Инсинератори са регистрирани в областите Варна, София-град, Силистра, Русе, Разград и Благоевград. Крайният продукт е пепел.  Инсинераторите са стационарни и мобилни, като мобилните могат да бъдат разполагани на площадки в различни области на страната. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните в отговор на запитване на „Телеграф“.

Две фирми с общо 6 броя инсинератори са сключили договори с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за възлагане на обществена поръчка за услугата „Събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни от животновъдни обекти, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 275, ал. 4 от ЗВД“.

Разходите за извършване на услугата се предоставят от Държавен фонд „Земеделие“ под формата на държавна помощ.

В страната има два екарисажа - в областите Шумен и Варна. Крайни продукти от тяхната дейност са: преработен животински протеин, топени мазнини, месокостно брашно и др. Дейността им понякога е съчетана с последващо изгаряне на месокостно брашно в инсталацията.  Към деветте предприятия за преработка на странични животински продукти и продукти, получени от тях, са включени и предприятия за преработка на кожи, за производство на протеини от насекоми, за преработка на храни с изтекъл срок на годност и др. Те се намират в областите Бургас, Хасково, Габрово, Ловеч, Плевен, Русе, София-област и Стара Загора. Във Великотърновско, Русенско и Шуменско има три, които произвеждат топени мазнини за биодизел. В Плевен, Пловдив и Русе има предприятия за компост. А в Монтана и Сливен произвеждат ток. 

България търси пари за унищожаване и обезвреждане на 2554 тона стари пестициди, опасни отпадъци  и други препарати за растителна защита в 253 склада в страната. До момента са реализирани две програми за обезвреждане на пестициди. По едната, финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, са били обезвредени 67 склада с общо 3 782,561 тона пестициди в инсинератори в Швейцария. По втората програма 29 склада са почистени, а 1000,5 тона пестициди са били обезвредени във Франция. 

Хвърляме COVID маските в общия боклук

Използваните маски срещу COVID класифицират като неопасни отпадъци съгласно законодателството по управление на отпадъците. Тъй като маските не подлежат на рециклиране, те се събират в контейнерите за битови отпадъци, обясниха от Министерството на околната среда и водите за „Телеграф“. Кметовете на общините са задължени да организират чрез специална наредба разделното събиране на опасните битови отпадъци, в т.ч. негодните за употреба лекарства, както и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане. Обикновено тяхното събиране е кампанийно. Събраните отпадъци се съхраняват и третират в съоръжения и инсталации, притежаващи необходимите разрешителни документи.