0

Т естване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност ще бъде извършено в 11.00 часа на 1 април.

Излъчваните национални сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат съпътствани и от гласова информация.

Целта е проверка на техническото състояние на изградената система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.