0

М инистерството на електронното управление набира специалисти за процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване.

Експертите, желаещи да се включат в процеса по удостоверяване на машините за гласуване трябва да разбират от разработване на Angular/JS/TS софтуер, SAST инструменти, C++ и IDE инструменти.

Освен това ИТ специалистите трябва да разбират от сигурност на системите. От министерството подробно са описали изискванията си на своя сайт. Служебният министър Валентин Мундров ще привлече 10 външни експерта.