0

П арламентът прие окончателно на второ четене държавния бюджет за 2024 г.

Гласуването на текстовете беше на три заседания тази седмица, като първото беше извънредно – в понеделник.

Финансовият министър Асен Василев заяви, че бюджета е реалистичен, но труден за изпълнение. Всеки капиталов разход е записан ред по ред и на месечна база може да се следи капиталовата програма.

"И в края на 2024 година да имаме една България по-успешна и по-европейска. Един бюджет, който силно подкрепя доходите", посочи Василев.

Председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев нарече бюджета исторически и поздрави всички депутати за участието в ползотворния дебат, както и министъра на финансите.

Припомня ме, че депутатите решиха размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2024-2025г. да е 300 лв. Освен това се прие децата в първи клас или са записани или продължават обучението си, във втори, трети и четвърти клас на училище да получат еднократна помощ в размер на 300 лв. за 2024-2025г.

Депутатите решиха минималният размер на фискалния резерв до края на 2024г. да е в размер на 4,5 млрд.лв., както и максималният размер на държавния дълг към края на 2024 г. да не надвишава 48 млрд. лв.

Народните представители приеха максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината да е в размер на 11,7 млрд.лв.