0

К ЕВР проверява качеството на топлоснабдяването и прилаганите цени на топлоенергията в сметките на клиентите на "Топлофикация София". 

Председателят на регулаторния орган доц. Иван Иванов е изискал от ръководството на дружеството да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода 1 април 2023 г. - 30 април 2023 г. Повод за това са медийни публикации за високи сметки на абонатите на дружеството за месеца, съобщиха от Комисията. 

Ден по-рано омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния министър на енергетиката Росен Христов и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, в която поиска извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД заради априлските сметки за топлото.

При определяне стойността на месечните фактури през целия отоплителен сезон "Топлофикация- София“ се ръководи единствено от действащата нормативна уредба и по-конкретно от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради в режим на етажна собственост, която е Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба за топлоснабдяването, посочиха в писмо на дружеството по повод искането на омбудсмана.

Столичният общински съвет също възлага допълнителна проверка на сметките за април към "Топлофикация София", стана ясно по време на днешното заседание на градския парламент, на което бе разгледан доклад относно заверка на годишните финансови отчети и бизнес-плана на дружеството, предаде БТА.

Съгласно действащата нормативна уредба формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на КЕВР. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването. Нормативният акт е издаден от Министерството на енергетиката, което е компетентният орган по извършване на контрол по неговото спазване, уточняват от КЕВР.

Съгласно Наредба номер 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването. Същевременно правомощията на Комисията, регламентирани в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, включват контрол върху стриктното прилагане от топлопреносните предприятия на утвърдената от регулатора цена на топлинната енергия за съответния период.   

В тридневен срок "Топлофикация София" трябва да предостави на КЕВР информация с подробни данни за изпълнението на Показателите за качество на топлинната енергия, както и дали в издадените фактури на клиентите за април т.г. е приложена утвърдената от Комисията на 01.07.2022 г. цена на топлинната енергия. 

След получаване на исканата информация от "Топлофикация София", КЕВР ще изготви анализ на възникналата ситуация и ще оповести публично резултатите от проверката, се посочва още в съобщението.