0

Р екорд по отпуснати пенсии, за чието формиране е признат трудов стаж в друга държава, се отчита през 2023-та. По данни на Националния осигурителен институт (НОИ), предоставени специално на вестник „Телеграф“, към 31 декември на миналата година парите за старини, при чието изчисление е взет предвид и осигурителен период зад граница, са предоставени на 70 060 души. Бройката расте ежегодно, като ръстът спрямо 2019 г. е значителен.  В последната година преди пандемията с Covid-19 този тип пенсии са били 46 030.

Средно

Оттогава насам увеличението е със средно по около 10 процента на година. През 2020 година стаж в чужбина при формирането на пенсията е признат на 50 162 душ, през 2021-ва - на 54 205, а през 2022-ра - на 60 375. Именно в предишната година скокът е най-голям (близо с 10 000 спрямо предходната) и това дава основание да очакваме тепърва все повече такива случаи, които да отразят и бума в емиграцията през 90-те години, когато буквално цели села и малки градове се изнасяха към Испания, Италия, Гърция и Германия, за да търсят по-добър живот в най-бедните години у нас.

Съвети

За цитираната статистика със сигурност допринасят и изнесените събития на Министерството на труда и социалната политика, в които участват и експерти от НОИ в българските консулства в Германия, Испания, Гърция и Кипър, които подпомагат сънародниците ни със съвети за подготовката и събирането на необходимите документи, с които да кандидатстват за отпускане на пенсия.