0

М инистерството на земеделието и храните разреши на Държавното горско стопанство - Смолян да организира и осъществи отстрела на кафява мечка в Смолянско. 

Издаването на разрешителното се наложи след констатиране на нанесени щети върху домашен добитък и ще бъде валидно до 31 декември.

БИТКА ЗА МРЪВКА: Гладна мечка съсипа родопски села!

Установените са четири нападения в един район, което сочи, че пораженията над домашни животни и говеда са нанесени от един и същи екземпляр кафява мечка, отбелязват от земеделското министерство.