1

М инистърът на образованието и науката проф. Галин Цоков разпореди цялостна проверка и пълен одит на всички замесени звена заради безпрецедентен сигнал за училище „Найден Геров“ в Пловдив.

Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив е било сигнализирано, че в СУ „Найден Геров“ продължават да се пишат оценки на ученичка, която е починала. Практиката продължавала с месеци, правела се от повече от един учител, а основното съмнение било, че е направено, за да се получава държавна субсидия за съответния ученик и/или за да не се допусне разформироване на паралелката, съобщиха от МОН.

РУО – Пловдив установява нарушението, но се ограничава само до препоръка да се изискат обяснения от директора и да се предвидят допълнителни квалификации за училищния състав.

Без коментари от съответната дирекция в МОН докладът стига за одобрение до министъра. В тази ситуация проф. Галин Цоков възлага нов, цялостен одит на всички звена, допуснали казусът да остане без никакви реални действия. На база на комплексната проверка министърът очаква да се даде и категорично становище дали случаят не следва да бъде предоставен на вниманието и на прокуратурата.

До момента подобни инспекции са правени изключително рядко, като обикновено проверките се ограничават до училището или съответното РУО.

„Този случай не само е извън моралните норми, но и дава индикация за притеснителен формализъм, който се допуска на различни нива в системата на образованието. Подобно нещо няма да бъде допуснато и ще бъде проучен в детайл всеки аспект и всяко взето отношение от експертите на всички нива“, подчерта министър Цоков.